Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av sådden 755
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 756, 757, 758, 759, 760, 761
755      Herre över allt som växer (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Herre över allt som växer,
du ger tid för frön att gro.
Under markens mörka yta
mognar korn i lugn och ro.
Gud, vi ber: Låt det vi sår
ge en riklig skörd i år.
Allt som frodas är din gåva.
Därför vill vi nu dig lova.
3.
Vi kan inte styra livet
men vi arbetar ändå
för att jorden skall ge näring.
Hjälp oss, Gud, att lita på
att du råder överallt
också när det blåser kallt,
att vi lön skall få för mödan
bara du välsignar grödan.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 845 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi