Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Tro och trygghet 386
Samma melodi: 262
386      I det djupa i det höga

Johann Schop 1642


 
1.
I det djupa, i det höga
råder en osynlig hand,
och ett aldrig slutet öga
vakar över minsta grand.
Intet valv dig innestänger,
dit den handen icke når.
Ingen natt omkring dig står,
dit det ögat icke tränger.
Vart du flyr och var du är,
före dig är Herren där.

2.
Höga tanke, ljuv att tänka:
överallt bor Herren Gud,
icke blott där stjärnor blänka
och där åskan bär hans bud.
Han min väg i mörkret täcker,
gläder mig i dagens ljus,
svalkar mig i vindens sus
och min törst i källan släcker.
Jag i allt som är och sker
honom hör och honom ser.
3.
Gud, jag lever och jag röres
blott i dig och genom dig.
Av din fadershand jag föres
fram på tidens dunkla stig.
Under ditt beskärm jag vilar
uti själva gravens famn
till du ropar mig vid namn
och jag vaknar glad och ilar,
Fader, att evinnerlig
skåda och lovsjunga dig.
 

Johan Olof Wallin 1817
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi