Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av församlingslokaler 753
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 752, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
753      Du är vår församlings Herre (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Du är vår församlings Herre.
Var hos oss i detta hus.
Gud, välsigna vår gemenskap.
Låt ditt ord få bli vårt ljus.
Hjälp oss dela med oss av
det som du oss alla gav
när du gjorde oss unika.
Dina gåvor gör oss rika.
3.
Gud, låt denna plats få vara
som ett öppet, trivsamt hem
för de mänskor som här samlas.
Gud, välsigna alla dem!
Vi har var och en vår lott.
Du ser både stort och smått.
Låt oss alltid dig få tjäna.
I ditt namn oss, Gud, förena!

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 843 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi