Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Trons mysterium Lovsång 805
805      Kom, lova vår Gud (Cantai ao Senhor)

Brasiliansk folkmelodi


 
1. Kom, lova vår Gud, med ny sång i hjärtat!
Kom, lova vår Gud, med ny sång i hjärtat!
Kom, lova vår Gud, med ny sång i hjärtat!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud.

2. För kraften har Gud, som gör stora under.
För kraften har Gud, som gör stora under.
För kraften har Gud, som gör stora under.
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud.

3. Kom, lova vår Gud, hans namn vi välsignar.
Kom, lova vår Gud, hans namn vi välsignar.
Kom, lova vår Gud, hans namn vi välsignar.
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud.

4. Ja, sjung för vår Gud: Amen. Halleluja!
Ja, sjung för vår Gud: Amen. Halleluja!
Ja, sjung för vår Gud: Amen. Halleluja!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud.

vers 1 på portugisiska
Cantai ao Senhor um cantico novo,
cantai ao Senhor um cantico novo,
cantai ao Senhor um cantico novo,
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
 

Portugisisk
Jonas Jonson 1990

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi