Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 505
Samma melodi: 509
505      O du min tröst och salighet

Armas Maasalo 1912

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
O du min tröst och salighet,
den högsta fröjd mitt hjärta vet,
min Jesus, dig av hjärtans grund
jag tackar denna morgonstund,
att du av nåd den natt som var
för allting ont mig skyddat har.

2.
Allt vad jag äger lämnar jag
uti din goda vård i dag.
Åt dig jag giver kropp och själ,
de kära du mig skänkt jämväl.
Min egendom, mitt hus och hem,
o Herre Jesus, skydda dem.

3.
Till dina änglar, Herre, säg
att de mig följer på min väg,
att de bevarar mig från fall,
från ond, bråd död och ofärd all.
Och när jag slutat livets stig,
låt dem mig leda hem till dig.
4.
Låt varje stund för mig stå klart
att levnadstiden flyr så snart,
att alltid jag mot döden går
och evigheten förestår.
Dock vet jag att du sörjer för
att intet ont mig skada gör.

5.
Då mina krafter tynar av
och trött jag närmar mig min grav,
giv att jag då i stadig tro
mitt huvud lägga får till ro
och att den frid jag vann i dig
i dödens stund än tröstar mig.

6.
O Fader, hör min bön i dag.
I Jesu namn dig nalkas jag,
och därför vet jag att du ger
ditt barn långt mer än vad det ber.
Så tackar jag dig Herre kär,
att om ditt barn du omsorg bär.
 

Isak Ervast (?) 1732
G. A. Alfons Takolander 1928
Bearb.

 

 
Se psalm 538 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi