Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 528
528      Nu sjunker bullret

T. Ilmari Haapalainen 1976


 
1.
Nu sjunker bullret
och stressen lättar.
Din änglavakt våra mödor bär.
O Gud, välsigna
med nattens vila
det folk vars mening du ensam är!

2.
Låt rätten blomma
där orätt råder!
Gör fången fri och bryt våldet ned!
När natten faller,
låt kyrkan vaka
och mänskan hålla med mänskan fred.
3.
Och vaka, Kristus,
med oss i natten.
Ditt ord är ljuset, det lyser klart,
och tvivlets dimmor
för det skall vika.
Din morgon gryr över världen snart.
 

Lars Thunberg 1973 (vers 1-2)
Anna-Maija Raittila 1976 (vers 3)
Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1982 (vers 3)

 

 
Se psalm 565 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi