Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Jul 18
18      Kom alla stora små

1300-talet / Wittenberg 1533


 
1.
Kom, alla stora, små,
låt oss till krubban gå
att möta julens under!
Det barn som föddes där
i nattens mörka stunder,
all världens ljus det är.
Till honom ser vi opp,
vår frälsning och vårt hopp.

2.
Dig, Jesus, har jag kär,
min bäste vän du är.
Du trösta kan mitt sinne,
du barn av Davids hus,
bliv i mitt hjärta inne,
o härlighetens ljus!
Låt ingen skilja mig,
min konung, ifrån dig.
3.
O Faderns kärleksråd!
O Sonens djupa nåd!
Fast synden oss fördärvat
allt från begynnelsen,
har Kristus dock förvärvat
oss himlens fröjd igen.
Ack, vore ren vi där,
där du, o Jesus, är!

4.
Där är man evigt glad
i Herrens sköna stad,
och där med helig tunga
hörs änglar utan tal
Gud nya visor sjunga
i himlens ljusa sal.
Ack, vore ren vi där,
där du, o Jesus är!
 

Latinsk-tysk 1300-talet
Till svenska 1582
Bearb.

 

 
Se psalm 18 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi