Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Advent 5
Samma melodi: 37, 43, 377, 408, 519
5      Nu må vi oss bereda

Fransk 1557


 
1.
Nu må vi oss bereda
att möta med stor fröjd
den hjälte som vill träda
till oss från himlens höjd.
Han kommer sänd av nåd
till världens ljus och hälsa
att från vår synd oss frälsa.
Så var Guds kärleks råd.

2.
Bered då väg med iver
för denna ädla gäst.
Åt varje mänska giver
han det som gagnar mest.
Röj marken för hans steg,
fyll dalarna, låt alla
de branta bergen falla
och bli en jämnad väg.
3.
Ett hjärta, ödmjukt, stilla,
Guds kärlek smaka får.
Det hjärta går det illa
i vilket högmod rår.
Den själ som redbar är
och på Guds väg vill vandra
är redo framom andra
att möta Jesus kär.

4.
O Jesus, dig förbarma
i denna väntans tid.
Bered av nåd mig arma
att möta dig med frid.
Kom du att hos mig bo
och lär mig evigt lova
dig, Gud, för denna gåva
i barnslig, tacksam tro.
 

Valentin Thilo d.y. 1642
Oskar Ahlström 1903 efter okänd svensk
Bearb.

 

 
Se psalm 7 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi