Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kristi kyrka 158
Samma melodi: 69
158      Förbliv hos oss o Jesus Krist

1697 års svenska koralpsalmbok


 
1.
Förbliv hos oss, o Jesus Krist,
ty aftonen har kommit visst.
Din helga läras klara ljus
låt alltid lysa i ditt hus.

2.
Vi lever i en dyster tid.
Hjälp oss för den skull, Herre blid,
att ordet vi förvaltar rätt
och sakramenten, som du gett.

3.
Din kyrka hjälp, o Jesus Krist,
tag bort vår tröghet, synd och brist!
Lär oss att ordet rätt förstå
och låt oss därav styrka få.

4.
Hjälp oss i tron så fasta stå
att Satan oss ej splittra må.
Giv åt din kyrka i all tid
rätt enighet och helig frid.

5.
Hos oss står det nu illa till,
Guds lag man inte akta vill.
Nu vill förnuftet mästra Gud
och klandrar djärvt hans ord och bud.
6.
O Gud, träd fram med ordets svärd
mot ondskans makter i vår värld,
som outtröttligt, utan slut
en mångfald läror bjuder ut.

7.
Din sak det är, o Jesus god,
så ge din tjänare gott mod,
när han ditt ord försvara vill
och egen kraft ej räcker till.

8.
Ditt ord är i all nöd och sorg
vår säkra tröst och fasta borg.
Låt det din kyrka skydda så
att ingenting den skada må.

9.
Gud, låt ditt ord oss lysa så
att vi i mörker ej må gå,
men genom denna jämmerdal
får vandra till din himmels sal.
 

Philipp Melanchthon cirka 1540 (v. 1)
Nicolaus Selnecker 1571 (v. 2-9)
Jesper Swedberg 1694
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi