Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Påsk 89
Samma melodi: 11, 372, 538, 546
89      Nu kommen är vår påskafröjd

Johann Crüger 1640


 
1.
Nu kommen är vår påskafröjd.
Vi lovar Gud i himlens höjd.
Med glada hjärtan sjunger vi:
Vår träldomstid är nu förbi.

2.
Ja, Gud har lossat syndens band
och ryckt all makt ur Satans hand.
Vår Herre, som har mänskan kär,
för oss på korset offrad är.

3.
Vårt påskalamm, o Jesus Krist,
är du förutan fel och brist.
I striden ger du oss ditt stöd
och styrker oss med himmelskt bröd.
4.
Ur gravens mörker stod du opp,
och därför är du allt vårt hopp.
Befria oss från dödens lag,
skänk liv med dig på domens dag.

5.
Vi tackar dig som dödens makt
har under dina fötter lagt.
Vi prisar dig som allt förmår,
o Son och Ande, Fader vår!
 

Latinsk 400-talet
Olaus Petri 1536
Bearb.

 

 
Se psalm 95 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi