Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Det eviga livet Döden och evigheten 565
565      En dag jag lämnar mitt hem

Åke Kullnes 1965


 
1.
En dag jag lämnar mitt hem och mina vänner.
Vem känner dödens dal, vart leder skuggans stig?
Ängslan mig trycker och frågorna mig bränner.
Ett enda vet jag dock och det är nog för mig.

2.
Någon skall ropa det namn jag fick i dopet.
Någon skall viska det och rösten är min väns.
Och jag skall väckas av viskningen och ropet,
buren i trofasthet och kärlek utan gräns.

3.
Vik undan, ängslan. Han död i liv skall vända.
Kristus ur graven gått. Han kalla mig vid namn.
Stilla jag väntar i vad som än skall hända
ropet och viskningen och vilan i hans famn.
 

Eva Norberg Hagberg 1962

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi