Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Människans åldrar 494
494      O Jesus du som är barnens vän

John Sundberg 1927


 
1.
O Jesus, du som är barnens vän
och lovat att höra mig,
med knäppta händer i dag igen
jag kommer i bön till dig.

2.
Välsigna far och välsigna mor
och syskon i älskat hem.
Och låt mig växa och snart bli stor
till glädje och hjälp för dem.

3.
Och låt mig växa uti din nåd,
så lycklig och glad som nu.
Och led mitt hjärta i råd och dåd,
att alltid jag vill som du.
4.
Bevara hembygd och fosterland
och alla som lever där.
De svaga led med din starka hand
och alla de trötta bär.

5.
Lys allas väg med ditt klara ljus
som aldrig kan släckas ut.
Och ge oss rum i din Faders hus
när vandringen här är slut.
 

G. A. Alfons Takolander 1927

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi