Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Trons mysterium Skaparen – befriaren – livgivaren 829
829      Himlens timmerman

Norsk folkmelodi


 
1. Himlens timmerman
som mig hjälpa kan,
kom med stor misskund
i min svåra stund.

2. Hör mitt rop till dig,
du som skapat mig.
Hjälplös står jag här.
Du min herre är.

3.Gud, jag vädjar, kom
med din läkedom.
Du som allting vet
är barmhärtighet.
4. Mäktig är du Gud,
klädd i solars skrud.
Nu är sorgens tid.
Hägna sinnets frid.

5. Kristus, håll min hand
här i jordeland.
Var mitt värn, min vakt
mot all dödens makt.

6. Sänd mig, Jungfruns son,
sångens nya ton,
hjärtats tröst och fred
från din himmel ned.
 

Kolbeinn Tumason 1208
Jonas Jonson

 

 
Se psalm 905 i finska psalmboken (Annan melodi och annat versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi