Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 313
313      När glatt vi prisar Gud

Charles R. Anders 1978 (?)

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
När glatt vi prisar Gud med sång och spel
och gör det utan prål för egen del,
då tonar allting skapat med vår själ:
Halleluja, halleluja, halleluja!

2.
Ja, ofta känner vi i vår musik
en rymd som inte är vår vardag lik
men gör vår lovsång mera djup och rik:
Halleluja, halleluja, halleluja!

3.
Med tro och kärlek under seklers gång
har kyrkan så i liturgi och sång
förkunnat sanning emot lögn och tvång:
Halleluja, halleluja, halleluja!

4.
Och sjöng ej Kristus själv den kväll en psalm,
då ljuset kämpade mot mörkrets kvalm?
Så sjung för den som vann oss segerns palm:
Halleluja, halleluja, halleluja!

5.
Stäm varje instrument till pris för Gud,
låt varje stämma höja glädjeljud!
Gud, låt vår sång om Kristus bära bud:
Halleluja, halleluja, halleluja!
 

Frederick Pratt Green 1971
Ole Torvalds 1983

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi