Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar På födelsedagen 749
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
749      Fröjdetoner klingar klara

Johann Schop 1642


 
1.
Fröjdetoner klingar klara
i mitt hjärta denna dag.
Inför minnen underbara,
dig, min Herre, tackar jag.
Du har livets gåva skänkt,
allt har gått som du har tänkt.
Du har givit dina håvor,
dessa rika nådegåvor.

2.
Du i livet mig ledsagar,
du min vandring har berett.
I din vishet alla dagar,
Herre, sorg och fröjd du gett.
Då jag svåra stunder haft,
har du givit hopp och kraft.
Du har alltid varit nära
för att sorg och möda bära.
3.
Vi vet inte vad du tänker,
du är den som allting ser.
Endast kärlek som du skänker
frid och tröst mitt hjärta ger.
Det jag inte kan förstå,
vill jag tacka för ändå.
Nådigt har du mig förlänat
gåvor som jag ej förtjänat.

4.
Tack idag för allt du givit,
tack att du är med mig här.
Herre, nådig du förblivit,
din välsignelse mig bär.
I ditt rike blott jag får
salighet som himlen når.
Led mig rätt, mig väl bevara,
Herre, i din barnaskara.
 

Niilo Rauhala 1976
Tarja Alatalo 1988

 

 
Se psalm 470 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi