Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Det eviga livet Döden och evigheten 558
Samma melodi: 71
558      O Jesus när mitt liv släcks ut

Tysk folkmelodi 1533


 
1.
O Jesus, när mitt liv släcks ut,
ett bättre liv skall dagas,
ty då är prövotiden slut,
till dig skall jag då tagas.
Min kropp som såddes dödlig här
skall uppstå ny, odödlig där,
i härlighet förklarad.

2.
Befriad från förgänglighet
och löst ur syndabandet
jag kläder mig i salighet
uti det goda landet
där livets krona för mig står.
Av Herren Sebaot jag får
vad jag har efterlängtat.

3.
Jag kommer från ett stormigt hav
till rätta glädjestranden.
Min kropp skall läggas ner i grav,
men Gud upptager anden.
Ur mörker kommer jag till ljus,
från armod till Guds rika hus,
från oro till god vila.

4.
Min hydda som har fallit här
byggs upp av Herrens händer.
Sitt paradis han öppnar där,
på nytt mitt liv han tänder.
Och öga emot öga jag
får se min Faders anletsdrag.
Så är all sorg försvunnen.
5.
Du jordeliv, du bräcklighet,
när jag dig rätt begrundar,
vad är din lust och härlighet
emot det liv som stundar?
Se, döden är alls ingen död.
En gång jag lyfts ur natt och nöd
till evigt liv därovan.

6.
O död, du gör de fromma väl,
de onda du förskräcker.
Du tröstar varje sorgsen själ,
de stoltas mod du knäcker.
Och fattigdom får evigt nog,
men allt vad girigheten tog
den måste evigt mista.

7.
Kom, Jesus, du min Frälserman,
kom, för mig till det livet
som du allena giva kan
och du de trogna givit.
Giv mig din hjälp att leva så
att jag kan dö i frid och gå
till glädjen i din himmel.
 

Magnus Gabriel De la Gardie 1686
Bearb.

 

 
Se psalm 605 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi