Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av hem 750
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
750      Gud du all gemenskaps Herre (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Gud, du all gemenskaps Herre,
kom, välsigna detta hem.
Kom med glädje, frid och kärlek,
hjälp oss att förvalta dem.
Lär oss sätta värde på
vad vi var och en kan få
här i hemmet av varandra
så att vi kan tjäna andra.
3.
Du är hemmets egen Herre,
var vår gäst var dag och natt,
så att vår gemenskap skyddas.
Dela du vår gråt, vårt skratt.
Låt oss alla växa till
i den takt som livet vill.
Var oss genom ordet nära,
tack för alla våra kära.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 832 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi