Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Ansvar och tjänande 479
Samma melodi: 417, 743
479      Kärlek av höjden

Johann Crüger 1653


 
1.
Kärlek av höjden värdes beskära.
Lär oss att leva helt till din ära.
Vida kring jorden gånge din lära,
komme ditt rike.
2.
Heligt och troget lär oss strida,
villigt och stilla lär oss att lida,
seger och vila lär oss att bida
sist i ditt rike.
 

Natanael Beskow 1885

 

 
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi