Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Hem och familj 465
Samma melodi: 235, 741
465      Ett barn som döpts i Jesu namn

Rudolf Lagi 1867


 
1.
Ett barn som döpts i Jesu namn
får vila i Guds trygga famn;
vi känner glädje, rik och stor,
men i vår glädje ängslan gror.

2.
Var, Herre, med oss, så att vi
kan barnens stöd i livet bli,
att vi får visa på ditt ord
och undret vid ditt nattvardsbord.

3.
Hjälp oss att älska lika ömt
de barn som ej är vad vi drömt,
lär oss till barnens bästa se,
du, som åt svaghet kraft kan ge.
4.
Gud, Skapare, i kärlek driv
oss till att värna om allt liv,
att öppna våra slutna hem
för barn som bäst behöver dem.

5.
När barnen egna vägar går
som vi ej känner, ej förstår,
hjälp oss att tro att du dem ser
och hör de böner som vi ber.

6.
Vi tackar dig för att du vill
bevara dem som hör dig till.
Om vi är stora eller små,
hos dig finns tröst och hopp att få.
 

Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1980, 1982

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi