Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Vigsel 740
Samma melodi: 292a
740      Måtte han som ger allt gott

Svensk handskrift baserad på Heinrich Alberts melodi (1640)


 
1.
Måtte han som ger allt gott
ge er lycka, ni som fått
gåvan att få ha varann.
Tag god vård om den ni fann.

2.
Du som här din hand har gett:
Stöd och hjälp, gör livet lätt
för den vän som med dig går,
om er vandring än blir svår.
3.
Han som skapat er kan ge
underbar välsignelse,
när hans kärlek blir er gäst
så i vardag som i fest.
 

Pia Perkiö 2002
Ull-Britt Gustafsson-Pensar 2003

 

 
Se psalm 818 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi