Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 413
Samma melodi: 359
413      Befall i Herrens händer

Fransk koral / Strasbourg 1539


 
1.
Befall i Herrens händer
din möda och din väg,
och hur sig världen vänder,
hans ord i hjärtat äg.
Ty intet ord är givet
som Herrens ord, så visst.
Det visar väg till livet,
och för dig hem till sist.

2.
För lycka, makt och ära
i denna värld ej strid.
Låt sorgen dig ej tära
för denna korta tid.
Det är till andra strider
dig Herren kallat har.
Det är för andra tider
han lönen åt dig spar.

3.
Här gäller det att verka
för honom som dig sänt
och låta Anden stärka
det liv som han har tänt.
Här gäller det att söka
först hans rättfärdighet
och sträva att föröka
hans rikes härlighet.

4.
Så strid mot helig iver
mot mörker, synd och brist
och vet att Kristus giver
dig segerns lön till sist.
I glädjen och i nöden
håll dig till Herrens bud.
Var trogen intill döden
och hoppas allt av Gud.
5.
Tro ej han löftet bryter,
tro ej han glömmer dig,
när stormen kring dig ryter
och molnen hopar sig.
Han far på vindens vingar,
gör molnen till sin vagn
och själva skadan tvingar
att tjäna dig till gagn.

6.
Var trofast! Natten dagas,
nu purpras österns rand.
Allt mörker skall förjagas
utav den Starkes hand
som ur sitt hus Orion
och morgonstjärnan för
och nåden över Sion
i gryningsdaggen strör.

7.
Alltså, Guds hjälp förbida
och räds ej mänskors hot.
Är Herren på din sida,
vem kan dig stå emot?
Sin kraft han dem förlänar
som vandrar i hans bud.
Allt till det bästa tjänar
för dem som älskar Gud.
 

Johan Olof Wallin 1816
Bearb.

 

 
Se psalm 393 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi