Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Alfabetiskt

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Namnet Jesus bleknar aldrig310
Natanael står inför Herren Kristus345
Naturen nu sig kläder537
Ni mänskobarn som här i världen474
Nu dagen är till ända138
Nu faller höstens sista löv746
Nu fröjda dig du vida jord194
Nu får din tjänare i frid51
Nu gläd dig min Ande i Herran373
Nu gläd er alla ni som har96
Nu Herre ge mig av din eld470
Nu i den heliga timman839
Nu kommen är vår påskafröjd89
Nu lyser tusen glädjebloss922
Nu lyser våra backar924
Nu låt oss fröjdas med varann94
Nu må vi oss bereda5
Nu sjunker bullret528
Nu sjunker sol i hav930
Nu stryker isen sin blånande spegel926
Nu tacka Gud allt folk286
Nu tändas tusen juleljus34
Nu vilar folk och länder517
Nu är en dag förliden519
Nu är skördetiden inne (v. 2)756
Nu öppnar saknad sina öde vidder376
Nu öppnar vi våra hjärtan875
Någon skall vaka487
När aftonen kommer931
När allt omkring mig vilar521
När dagen fylls av fågelsång923
När den arma jordens tid förgår42
När det stormar908
När du med en hungrig broder489
När får jag se dig Frälsare kär579
När glatt vi prisar Gud313
När gravljusen brinner856
När ingen dager ögat skådar368
När jag klappar, klappar du med mig819
När jag mot korset blickar fram70
När jag är trött501
När Jesusbarnet föddes35
När livet inte blir som vi har tänkt oss942
När livet saknar mening346
När marken brister911a
När marken brister911b
När med de dina Frälsare du satt81
När mina steg blir dröjande500
När nu till jorden ner520
När stormen ryter vilt på hav372
När till Jordan vår Herre drog210
När vi delar det bröd229
När vi i högsta nöden står349
När vi är tillsammans918
När vintermörkret kring oss står11
När världens hopp förtvinat stod270
Närmare Gud till dig319
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]U[</span>]U
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ä[</span>]Ä
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi