Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Alfabetiskt

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
O att min Gud jag kunde lova294
O djupa klang i Herrens ord205
O du helge Ande kom till oss107
O du min tröst och salighet505
O du saliga28
O du som ser o du som vet327
O giv oss Herre av den tro326
O gläd dig Guds församling nu253
O Gud det är en hjärtans tröst173
O Gud det är min glädje366
O Gud du mig ej överger742
O Gud du som de världar ser744
O Gud låt ingen lida nöd473
O Gud vi lovar dig280
O Gud, som skapat vind och hav828
O Guds Ande du som bor i ljus117
O heliga Treenighet150
O Herre för trogna martyrer132
O Herre Gud i himmelrik148
O Herre i dina händer341
O hur saligt att få vandra576
O huvud blodigt sårat60
O Jesus du min herde god394
O Jesus du min salighet76
O Jesus du som är barnens vän494
O Jesus god ditt namn är stort41
O Jesus Krist du nådens brunn351
O Jesus Krist som mänska blev252
O Jesus Krist till oss dig vänd174
O Jesus Krist vår salighet71
O Jesus kär vad har väl du förbrutit63
O Jesus när mitt liv släcks ut558
O Jesus styr min vandring så407
O Jesus än de dina219
O kom, o kom, Immanuel837
O konungarnas konung Gud548
O Kristus du som ljuset är515b
O Kristus du som ljuset är515a
O liv som blev tänt388
O låt oss Herre Gud125
O människa o vandringsman416
O mänska har du väl rätt betänkt477
O salighet o gåtfullhet357
O syndare som säker är och trygger557
O, Jesus Krist, förvandla mig884
Och det hände vid den tiden30
Om blott Jesus vår Herre161
Omkring ditt ord o Jesus204
Omätlige, vars hjärta rymmer världen820
Ord av evighet481
Ordet om Guds nåd och frälsning201
Ordets Herre du har givit198
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]U[</span>]U
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ä[</span>]Ä
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi