Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Alfabetiskt

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]U[</span>]U
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Vad gott kan jag väl göra408
Vad ljus över griften98
Vad är vårt liv564
Vak upp du första vittnens anda436
Vak upp gör bättring137
Vak upp mitt hjärta533
Vaka med mig848
Vakna upp! en stämma bjuder139
Vandra med oss934
Var du vår längtan904
Var hälsad sköna morgonstund27
Var inte rädd432
Var med oss Jesus då vi samlas185
Var är den skatt som bliver419
Var är den vän449
Vart flyr jag för Gud352
Vem kallar du din nästa här475
Vem är det som kommer på vägen463
Verka tills natten kommer418
Vi ber dig våra fäders Gud44
Vi bär så många med oss191
Vi har kommit hit för att höra om Jesus861
Vi kommer för vår Gud815
Vi lova dig144
Vi lyfter våra hjärtan737
Vi ska jubla högt, vi ska sjunga817
Vi som möttes sent i livet739
Vi sträcker våra händer fram896
Vi söker sanningen940
Vi tackar dig o Jesus god62
Vi tackar dig vår Skapare212
Vi till ditt altarbord bär fram226
Vi tror på en allsmäktig Gud146
Vi tror på Gud som himmel jord152
Vi tror på Gud som skapar världen867
Vi tror på Skaparen, Gud827
Vi är ett folk på vandring932
Vi är tyngda trötta tomma472
Vid Betlehem en vinternatt48
Vid älvarna i Babylon573
Vila i mig920
Vinden känner inga gränser855
Vår blick mot helga berget går121
Vår Fader och Gud554
Vår Fader, du som är i himlen871
Vår Gud har av barmhärtighet251
Vår Gud är oss en väldig borg154
Vår Herre Kristus talat har75
Vår Herres Jesu nattvard är221
Vår stora vida jord448
Vår styrka är som blad och blom406
Vår tröghet är så stor o Gud429
Vårt land i sommarfägring754
Väktarns rop i natten skallar134
Väldig är Guds nåd421
Välsigna Gud som makten sänder547
Välsigna Herre vad du ger531
Välsigna oss o store Gud151
Välsignad Gud som har sitt folk förlossat302
Välsignad vår gemenskap är462
Välsignade alla ni kära131
Välsignat vare Jesu namn38
Vänd nu om ni sorgsna själar362
Världen som nu föds på nytt536
Världens Frälsare är här15
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ä[</span>]Ä
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi