Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Alfabetiskt

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Gammal är kyrkan165
Ge mig Gud en lärkas tunga507
Giv mig ej glans32
Giv o Jesus fröjd och lycka39
Glad jag städse vill bekänna211
Glory to the Father939
Gläd dig du Kristi brud2
Glädje utan Gud ej finnes387
Glädjen i oss blir till musik807
Glädjen växer i mitt hjärta899
Glädjens Herre530
Grip du mig helige Ande118
Gud allsmäktige må alla297
Gud ditt folk är vandringsfolket383
Gud du all gemenskaps Herre (v. 2)750
Gud från ditt hus485
Gud har omsorg om vårt släkte738
Gud har skapat allting454
Gud heliga treenighet149
Gud i mina unga dagar495
Gud låter sina trogna här124
Gud se i nåd till dessa två235
Gud som haver barnen kär493
Gud treenig stå oss bi145
Gud vare lovad217
Gud vår Gud för världen all6
Gud vår Gud vi lovar dig279
Gud välsigna denna skola (v. 2)757
Gud välsigna och bevara316
Gud är vår starkhet155
Gud, du andas genom allt824
Gud, för dig är allting klart898
Gud, ge mig sinnesro916
Gud, i dina händer914
Gud, jag undrar över livet901
Gud, vår Far i himlen869
Guds familj är världens största446
Guds församling håll i minne159
Guds kärlek är som stranden553
Guds menighet är jordens största under169
Guds nåd vi glatt skall prisa37
Guds ord är ljuset på min stig195
Guds rena lamm oskyldig61
Guds Son en gång i morgonglans858
Guds värld är en skimrande gåva457
Guds ära vi sjunger309
Gå Sion din konung att möta9
Gå varsamt min kristen410
Gör porten hög3
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]U[</span>]U
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ä[</span>]Ä
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi