Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Alfabetiskt

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Halleluja (ortodoxt)864
Halleluja! Ditt lov vi sjunger877
Halleluja! Sjung om Jesus303
Halleluja865
Han gick den svåra vägen845
Han kommer i sin kyrka10
Han på korset han allena74
Hejda du vår väg mot stupet456
Hela vägen går han med mig395
Hela världen prisa Herran287
Helga tempel slut oss inne184
Helgad vare arbetsdagen469
Helgonen har funnit friden133
Helig helig helig298
Helig, helig, helig808
Helige Ande kom till oss112
Helige Ande låt nu ske115
Helige Ande sanningens Ande113
Helige Fader kom och var oss nära179
Hell morgonstjärna mild och ren23
Herdar som på fälten vaktat841
Herre din dag var också lik466
Herre du har anförtrott249
Herre du som lovat sända187
Herre du som trofast vårdar246
Herre du som tände426
Herre du vandrar försoningens väg433
Herre Gud ditt dyra namn till ära293
Herre jag vill bida342
Herre låt vår kyrka vara (v. 2)752
Herre när din dag är inne142
Herre samla nu oss alla202
Herre över allt som växer (v. 2)755
Herre, förbarma dig863
Herre, hur länge skall jag ropa912
Herre, jag sätter mitt hopp till dig936
Herren Gud är nära177a
Herren Gud är nära177b
Herren lever våga tro det103
Herren vår Gud har rest sin tron248
Herren vår Gud är en konung289
Herren är i sitt heliga tempel189
Herrens nåd är var morgon ny510
Himlars rymd sin konung ärar450
Himlen med sin stjärneskrud452
Himlens stjärna fordom ledde46
Himlens timmerman829
Hjälp mig o Jesus367
Hjärtan enigt sammanslutna160
Hosianna1
Hur härligt vittnar land och sjö544
Hur kan jag glömma honom220
Hur ljuvligt klingar Jesu namn296
Hur ljuvt det är att komma178
Hur mäktig är den sabbat566
Hur mörkret tätnar85
Hur skall vi rätt dig prisa200
Hur suckar du min själ i banden575
Hur är ditt namn o Gud ej stort301
Här kommer en liten lucia836
Här kommer Jesus dina små24
Här ser vi nu Guds lamm872
Härlig är jorden31
Högt i himlens ljusa boning578
Högt i stjärnehimlen403
Hör mig Gud jag beder dig329
Hör oss Gud du själv har bett oss332
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]U[</span>]U
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ä[</span>]Ä
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi