Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Alfabetiskt

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Jag går mot döden var jag går239
Jag har en ängel som följer mig909
Jag har ett hem ett ljuvligt hem584
Jag höja vill till Gud min sång8
Jag kan icke räkna dem alla397
Jag lyfter mina händer382
Jag lyfter ögat492
Jag nu den säkra grunden vunnit266
Jag skall gråtande kasta mig ner580b
Jag skall gråtande kasta mig ner580a
Jag skulle vilja våga tro344
Jag såg honom redan som barn491
Jag tror på en Gud som är helig och varm868
Jag tror på Gud som med sitt ord213
Jag vandringsman555
Jag vet att jag lever just nu937
Jag vet en blomma skön och blid196
Jag vet en hamn402
Jag vet mig en sömn i Jesu namn561
Jag vet på vem jag tror385
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång803
Jag ville tacka och prisa361
Jag är med er alla dagar946
Jerusalem du helga stad156
Jerusalem du Herrens nya stad569
Jesus av de steg för oss du tagit80
Jesus det renaste276
Jesus din ljuva förening att smaka335
Jesus du mitt hjärtas längtan264
Jesus du mitt liv min hälsa66
Jesus du som själen mättar314
Jesus från Nasaret går här fram12
Jesus för världen givit sitt liv275
Jesus glädjens källa260
Jesus har grundat ett rike438
Jesus har uppstått854
Jesus korsets man268
Jesus Kristus är vår hälsa216
Jesus lever! Därför kan97
Jesus lär mig rätt betrakta68
Jesus tänk på mig374
Jesus är min vän den bästa265
Jesus är mitt liv min hälsa263
Jesus, du som älskar oss900
Jordens Gud244
Jordens Herre möt oss alla334
Jubla min själ809
Jublande lyfter vi här våra händer471
Jungfru Maria52
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]U[</span>]U
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ä[</span>]Ä
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi