Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Alfabetiskt

Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]A[</span>]A
Ack hjärtans ve64
Ack hur sig mången utesluter409
Ack saliga dag140
Alla källor springer fram i glädje58
Allas ögon väntar på dig Herre762
Allena Gud i himmelrik147
Allena Gud i himmelrik806
Allt allt ditt öga Herre ser277
Allt mänskosläktet av ett blod458
Allt vad vi på jorden äger365
Ande nådens källa110
Att bedja är ej endast att begära328
Att lovsjunga Guds storhet927
Att prisa dig är underbart307
Att säga världen helt farväl559
Av goda makter skyddade527
Av himlens höjd22b
Av himlens höjd22a
Av hjärtat håller jag dig kär255
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]B[</span>]B
Bara den som vandrar nära marken894
Bara i dig har min själ sin ro906
Barn och stjärnor843
Bed för mig Herre kär343
Befall i Herrens händer413
Behåll oss Herre vid ditt ord157
Bered en väg för Herran4
Bevara Gud vårt fosterland546
Bliv du hos mig522
Blott en dag391
Blott i det öppna938
Bort mitt hjärta med de tankar258
Bred dina vida vingar524
Brinn fridens stjärna brinn33
Broder/Syster i Kristus242
Bröd bröd åkrarnas bröd486
Brödet är ett, brutet för alla873
Bär mig över djupen913
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]D[</span>]D
Dagen är kommen25
De blomster som i marken bor541
De heliga i landet435
De skall gå till den heliga staden582
De såg ej dig86
De trodde att Jesus var borta100
Den blomstertid nu kommer535
Den dag du gav oss525
Den dagen kommer859
Den enda glädje som jag vet267
Den höga himlen308
Den korta stund jag vandrar här384
Den ljusa dag förgången är516
Den signade dag502
Den stora vita skaran där127
Den tunga dagen går mot natt83
Det dukas i himlarnas rike128
Det finns djup i Herrens godhet274
Det finns en plats188
Det finns en port420
Det finns en väg till himmelen581
Det finns ett hem560
Det folk som vandrar i mörkret838
Det går en väg genom ökensand171
Det gäller dig och det gäller mig893
Det skall bli skönt att landa490
Det sker ett under i världen878
Det tänds ett ljus405
Det är en ros utsprungen21
Det är gott att tacka Herren812
Detta är den stora dagen95
Dig helge Ande nu vi ber109
Dig Herre prisar högt min själ396
Dig vare lov o Jesus Krist17
Dig vare lov och pris o Krist281
Dig vi lovsjunger, ärar847
Din frid skall aldrig vika243
Din klara sol går åter opp506
Din klara sol o Fader vår538
Din kärlek Jesus gräns ej vet480
Din rikssak Jesus vara skall442
Din spira Jesus sträckes ut164
Dina blev vi ren som späda232
Dina händer är fulla av blommor852
Ditt ljuva minne Jesus kär250
Ditt ord o Herre kallar oss337
Ditt ord är en lykta för min fot935
Ditt verk är stort478
Dona nobis pacem886
Dotter Sion7
Du bar ditt kors72
Du ber oss till ditt altarbord227
Du för vars allmaktsord437
Du glädjens ljus831
Du Gud har skapat mänskan236
Du Jesus Kristus i din skörd247
Du kom från bortom allt vi vet och känner830
Du omsluter mig på alla sidor915
Du sagt mig Herre att jag må428
Du segern oss förkunnar99
Du som ger oss liv och lär oss hoppas883
Du som gick före oss430
Du som tronar i det höga223
Du som var den minstes vän734
Du som är de svagas räddning (v. 2)759
Du sänt oss Gud ditt helga ord197
Du vet väl om att du är värdefull890
Du vänder ditt ansikte till mig910
Du är gränslös823a
Du är gränslös823b
Du är helig, du är hel870
Du är Livets träd i världen844
Du är större än mitt hjärta453
Du är vår församlings Herre (v. 2)753
Du öppnar o evige Fader224
Där går ett lamm och stilla bär65
Där varje väg skall sluta240
Därför att Ordet bland oss bor208
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]E[</span>]E
Eja mitt hjärta570
En dag jag lämnar mitt hem565
En dag skall Herrens skapardrömmar möta143b
En dag skall Herrens skapardrömmar möta143a
En dag skall randas för vår syn136
En dalande dag och en flyktig stund563
En dunkel örtagård jag vet338
En dyr klenod199
En Fader oss förenar166
En kristen bör tro och besinna379
En liten stund med Jesus324
En liten tid vi vandrar här577
En man blev sänd14
En stjärna lyste undersam45
En syndig man350
En såningsman går där207
En tidig söndagsmorgon851
En vandringsman är mänskan här562
En vänlig grönskas rika dräkt539
Ett barn har fötts20
Ett barn som döpts i Jesu namn465
Ett enda om hans väg var visst484
Ett frö behöver inte mycket821
Ett Kristusbrev till världen444
Ett litet barn av Davids hus835
Ett litet fattigt barn jag är393
Ett livets bröd vill Jesus Krist218
Ett vänligt ord kan göra under482
Ett år har gått till ända43
Evige konung331
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]F[</span>]F
Fader du vars hjärta gömmer356
Fader förena länge skilda händer551
Fader över alla fäder320
Far i himlen du har gett oss (v. 2)748
Fram skrider året i sin gång542
Fredens Gud, ge oss kärlek887
Fri som rymdens svala404
Från Gud vill jag ej skiljas377
Från våra kära från våra vänner743
Från örtagården leder77
Frälsare du som äger läkedomen355b
Frälsare du som äger läkedomen355a
Frälsare låt oss unga497
Fröjdetoner klingar klara749
Fädernas kyrka168
För alla helgon129
För att du inte tog det gudomliga87
För att folken måtte helas552
För dig min nöd jag klagar354
För ditt ansikte o Gud193
För Jesu milda ögon369
Förbliv hos oss o Jesus Krist158
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]G[</span>]G
Gammal är kyrkan165
Ge mig Gud en lärkas tunga507
Giv mig ej glans32
Giv o Jesus fröjd och lycka39
Glad jag städse vill bekänna211
Glory to the Father939
Gläd dig du Kristi brud2
Glädje utan Gud ej finnes387
Glädjen i oss blir till musik807
Glädjen växer i mitt hjärta899
Glädjens Herre530
Grip du mig helige Ande118
Gud allsmäktige må alla297
Gud ditt folk är vandringsfolket383
Gud du all gemenskaps Herre (v. 2)750
Gud från ditt hus485
Gud har omsorg om vårt släkte738
Gud har skapat allting454
Gud heliga treenighet149
Gud i mina unga dagar495
Gud låter sina trogna här124
Gud se i nåd till dessa två235
Gud som haver barnen kär493
Gud treenig stå oss bi145
Gud vare lovad217
Gud vår Gud för världen all6
Gud vår Gud vi lovar dig279
Gud välsigna denna skola (v. 2)757
Gud välsigna och bevara316
Gud är vår starkhet155
Gud, du andas genom allt824
Gud, för dig är allting klart898
Gud, ge mig sinnesro916
Gud, i dina händer914
Gud, jag undrar över livet901
Gud, vår Far i himlen869
Guds familj är världens största446
Guds församling håll i minne159
Guds kärlek är som stranden553
Guds menighet är jordens största under169
Guds nåd vi glatt skall prisa37
Guds ord är ljuset på min stig195
Guds rena lamm oskyldig61
Guds Son en gång i morgonglans858
Guds värld är en skimrande gåva457
Guds ära vi sjunger309
Gå Sion din konung att möta9
Gå varsamt min kristen410
Gör porten hög3
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]H[</span>]H
Halleluja (ortodoxt)864
Halleluja! Ditt lov vi sjunger877
Halleluja! Sjung om Jesus303
Halleluja865
Han gick den svåra vägen845
Han kommer i sin kyrka10
Han på korset han allena74
Hejda du vår väg mot stupet456
Hela vägen går han med mig395
Hela världen prisa Herran287
Helga tempel slut oss inne184
Helgad vare arbetsdagen469
Helgonen har funnit friden133
Helig helig helig298
Helig, helig, helig808
Helige Ande kom till oss112
Helige Ande låt nu ske115
Helige Ande sanningens Ande113
Helige Fader kom och var oss nära179
Hell morgonstjärna mild och ren23
Herdar som på fälten vaktat841
Herre din dag var också lik466
Herre du har anförtrott249
Herre du som lovat sända187
Herre du som trofast vårdar246
Herre du som tände426
Herre du vandrar försoningens väg433
Herre Gud ditt dyra namn till ära293
Herre jag vill bida342
Herre låt vår kyrka vara (v. 2)752
Herre när din dag är inne142
Herre samla nu oss alla202
Herre över allt som växer (v. 2)755
Herre, förbarma dig863
Herre, hur länge skall jag ropa912
Herre, jag sätter mitt hopp till dig936
Herren Gud är nära177a
Herren Gud är nära177b
Herren lever våga tro det103
Herren vår Gud har rest sin tron248
Herren vår Gud är en konung289
Herren är i sitt heliga tempel189
Herrens nåd är var morgon ny510
Himlars rymd sin konung ärar450
Himlen med sin stjärneskrud452
Himlens stjärna fordom ledde46
Himlens timmerman829
Hjälp mig o Jesus367
Hjärtan enigt sammanslutna160
Hosianna1
Hur härligt vittnar land och sjö544
Hur kan jag glömma honom220
Hur ljuvligt klingar Jesu namn296
Hur ljuvt det är att komma178
Hur mäktig är den sabbat566
Hur mörkret tätnar85
Hur skall vi rätt dig prisa200
Hur suckar du min själ i banden575
Hur är ditt namn o Gud ej stort301
Här kommer en liten lucia836
Här kommer Jesus dina små24
Här ser vi nu Guds lamm872
Härlig är jorden31
Högt i himlens ljusa boning578
Högt i stjärnehimlen403
Hör mig Gud jag beder dig329
Hör oss Gud du själv har bett oss332
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]I[</span>]I
I denna ljuva sommartid534
I det djupa i det höga386
I dödens band låg Herren Krist92
I himmelen i himmelen568b
I himmelen i himmelen568a
I himmelen sjunger kring Lammets tron130
I Jesu Kristi namn vi ber736
I Jesu namn till bords vi går529b
I Jesu namn till bords vi går529a
I Kristus finns ej öst och väst459
I min Gud har jag funnit styrka907
I mörker höljs ej jorden mer508
I tro under himmelens skyar427
Inför detta nya läsår (v. 2)758
Inför dig vår herde här245
Inför ditt ansikte, käre Gud Fader190
Inför Guds himlatron126
Ingen hinner fram till Guds eviga ro412
Innan natten kommer929
Inte med makt431
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]J[</span>]J
Jag går mot döden var jag går239
Jag har en ängel som följer mig909
Jag har ett hem ett ljuvligt hem584
Jag höja vill till Gud min sång8
Jag kan icke räkna dem alla397
Jag lyfter mina händer382
Jag lyfter ögat492
Jag nu den säkra grunden vunnit266
Jag skall gråtande kasta mig ner580b
Jag skall gråtande kasta mig ner580a
Jag skulle vilja våga tro344
Jag såg honom redan som barn491
Jag tror på en Gud som är helig och varm868
Jag tror på Gud som med sitt ord213
Jag vandringsman555
Jag vet att jag lever just nu937
Jag vet en blomma skön och blid196
Jag vet en hamn402
Jag vet mig en sömn i Jesu namn561
Jag vet på vem jag tror385
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång803
Jag ville tacka och prisa361
Jag är med er alla dagar946
Jerusalem du helga stad156
Jerusalem du Herrens nya stad569
Jesus av de steg för oss du tagit80
Jesus det renaste276
Jesus din ljuva förening att smaka335
Jesus du mitt hjärtas längtan264
Jesus du mitt liv min hälsa66
Jesus du som själen mättar314
Jesus från Nasaret går här fram12
Jesus för världen givit sitt liv275
Jesus glädjens källa260
Jesus har grundat ett rike438
Jesus har uppstått854
Jesus korsets man268
Jesus Kristus är vår hälsa216
Jesus lever! Därför kan97
Jesus lär mig rätt betrakta68
Jesus tänk på mig374
Jesus är min vän den bästa265
Jesus är mitt liv min hälsa263
Jesus, du som älskar oss900
Jordens Gud244
Jordens Herre möt oss alla334
Jubla min själ809
Jublande lyfter vi här våra händer471
Jungfru Maria52
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]K[</span>]K
Klippa du som brast för mig269
Kom alla stora små18
Kom du med mig min Herre Jesus511
Kom helga frid med klockors röst183
Kom helge Ande Herre god106
Kom helge Ande Herre Gud108
Kom helge Ande till mig in111
Kom helige Ande från höjden116
Kom ihåg dem (Muista niitä)846
Kom inför Herren med tacksamhet181
Kom låt oss nu förenas här295
Kom o Jesus väck mitt sinne230
Kom till mitt arma hjärta114
Kom, lova vår Gud (Cantai ao Senhor)805
Kom, vandra genom gatorna832
Konung med törnekrona79
Konung är du visst78a
Konung är du visst78b
Konungars konung din ära och makt545
Kornet har sin vila101
Kring vår fana har vi samlats (v. 2)761
Krist är uppstånden88
Kristi kyrka fröjda dig19
Kristna, kom i morgonljuset895
Kristus den rätte Herren54
Kristus kommer Davids son13
Kristus konung stor445
Kristus uppenbara för oss371
Kristus vandrar bland oss än278
Kristus är sannerligen uppstånden849
Kristus är uppstånden850
Kristus är världens ljus53
Kungör o Herre din allmakt162
Kväll eller morgon509
Kvällens tystnad944
Käre Jesus vi är här175
Kärlek av höjden479
Kärlek av vars hand jag blivit261
Kärlek och himmel882
Kärlekens Gud vi tackar dig496
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]L[</span>]L
Led milda ljus414
Lik ängens sköna blomma556
Liksom vandraren i längtan571
Likt vårdagssol i morgonglöd532
Lilla lammet följer stjärnans glans842
Livet vann dess namn är Jesus102
Livets Ande kom från ovan206
Ljud högt du psalm att lova451
Ljus av ljus o morgonstjärna504
Ljuset som jag tänder857
Lov pris och tack ske dig o Fader285
Lov ske dig Herre Jesus Krist304
Lov ske dig Herre Jesus Krist16
Lov ske dig store Gud163
Lova Gud i himmelshöjd292a
Lova Gud i himmelshöjd292b
Lova Herren sol och måne312
Lova vill jag Herran Herran291
Lovad vare du, Herre866
Lovad vare Gud som sänder203
Lovad vare Herren290
Lovsjung nu alla länder Gud283
Lovsjung vår Gud för en levande jord804
Lovsjung vår Herre konungen284
Lovsjung vår Herres Jesu kärlek299
Lyssna värld till ängelns ord26
Lågorna är många172
Långt borta i ett fjärran land73
Långt bortom rymder vida325
Låt gråten och klagan få stillna238
Låt Gud ditt rike hinna441b
Låt Gud ditt rike hinna441a
Låt mig nu din förbliva192
Låt nya tankar tolka Kristi bud443
Låt oss tillbe av allt hjärta222
Låt vår kyrka bli ett träd801
Lägg i varandras händer fred885
Länge har jag försökt902
Längtan fyller varje andetag860
Lär mig att bedja av hjärtat333
Lär mig du skog att vissna glad499
Lätta som lekande fiskar825
Löftena kunna ej svika398
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]M[</span>]M
Maria Herrens moder57
Med Gud och hans vänskap415
Med hjärtat fullt med blicken ljus741
Med Jesus fram i de bästa åren422
Med jubel vi dig hälsar234
Med lust och glädje tänker567
Med tacksam röst288b
Med tacksam röst288a
Med tacksamhet jag prisar123
Med vår glädje över livets under214
Milda stjärna ren och klar47
Min ande fröjdar sig i Gud55
Min Frälsare lever583
Min gode Gud jag beder dig318
Min Gud och Fader kära503
Min Gud på dig förtröstar jag380
Min Gud är en väldig hjälte424
Min herde Herren Jesus är400
Min Jesus, min Herre816
Min mun och tunga o min Gud476
Min själ får vila ut919
Min själ mitt sinne låt Gud råda363
Min själ nu är tid353
Min själ skall lova Herran282
Min sång skall bli om Jesus305
Mitt hjärta fröjda dig315
Mitt hjärta längtar dag och natt340
Mitt hjärta ständigt sjunger300
Mitt i en värld av mörker375
Mitt liv – en nåd905
Morgonens rodnad513
Må din väg gå dig till mötes947
Måne och sol153
Måtte han som ger allt gott740
Mästare alla söka dig339
Mästare kom träd in i denna skara417
Möt mig nu som den jag är917
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]N[</span>]N
Namnet Jesus bleknar aldrig310
Natanael står inför Herren Kristus345
Naturen nu sig kläder537
Ni mänskobarn som här i världen474
Nu dagen är till ända138
Nu faller höstens sista löv746
Nu fröjda dig du vida jord194
Nu får din tjänare i frid51
Nu gläd dig min Ande i Herran373
Nu gläd er alla ni som har96
Nu Herre ge mig av din eld470
Nu i den heliga timman839
Nu kommen är vår påskafröjd89
Nu lyser tusen glädjebloss922
Nu lyser våra backar924
Nu låt oss fröjdas med varann94
Nu må vi oss bereda5
Nu sjunker bullret528
Nu sjunker sol i hav930
Nu stryker isen sin blånande spegel926
Nu tacka Gud allt folk286
Nu tändas tusen juleljus34
Nu vilar folk och länder517
Nu är en dag förliden519
Nu är skördetiden inne (v. 2)756
Nu öppnar saknad sina öde vidder376
Nu öppnar vi våra hjärtan875
Någon skall vaka487
När aftonen kommer931
När allt omkring mig vilar521
När dagen fylls av fågelsång923
När den arma jordens tid förgår42
När det stormar908
När du med en hungrig broder489
När får jag se dig Frälsare kär579
När glatt vi prisar Gud313
När gravljusen brinner856
När ingen dager ögat skådar368
När jag klappar, klappar du med mig819
När jag mot korset blickar fram70
När jag är trött501
När Jesusbarnet föddes35
När livet inte blir som vi har tänkt oss942
När livet saknar mening346
När marken brister911a
När marken brister911b
När med de dina Frälsare du satt81
När mina steg blir dröjande500
När nu till jorden ner520
När stormen ryter vilt på hav372
När till Jordan vår Herre drog210
När vi delar det bröd229
När vi i högsta nöden står349
När vi är tillsammans918
När vintermörkret kring oss står11
När världens hopp förtvinat stod270
Närmare Gud till dig319
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]O[</span>]O
O att min Gud jag kunde lova294
O djupa klang i Herrens ord205
O du helge Ande kom till oss107
O du min tröst och salighet505
O du saliga28
O du som ser o du som vet327
O giv oss Herre av den tro326
O gläd dig Guds församling nu253
O Gud det är en hjärtans tröst173
O Gud det är min glädje366
O Gud du mig ej överger742
O Gud du som de världar ser744
O Gud låt ingen lida nöd473
O Gud vi lovar dig280
O Gud, som skapat vind och hav828
O Guds Ande du som bor i ljus117
O heliga Treenighet150
O Herre för trogna martyrer132
O Herre Gud i himmelrik148
O Herre i dina händer341
O hur saligt att få vandra576
O huvud blodigt sårat60
O Jesus du min herde god394
O Jesus du min salighet76
O Jesus du som är barnens vän494
O Jesus god ditt namn är stort41
O Jesus Krist du nådens brunn351
O Jesus Krist som mänska blev252
O Jesus Krist till oss dig vänd174
O Jesus Krist vår salighet71
O Jesus kär vad har väl du förbrutit63
O Jesus när mitt liv släcks ut558
O Jesus styr min vandring så407
O Jesus än de dina219
O kom, o kom, Immanuel837
O konungarnas konung Gud548
O Kristus du som ljuset är515b
O Kristus du som ljuset är515a
O liv som blev tänt388
O låt oss Herre Gud125
O människa o vandringsman416
O mänska har du väl rätt betänkt477
O salighet o gåtfullhet357
O syndare som säker är och trygger557
O, Jesus Krist, förvandla mig884
Och det hände vid den tiden30
Om blott Jesus vår Herre161
Omkring ditt ord o Jesus204
Omätlige, vars hjärta rymmer världen820
Ord av evighet481
Ordet om Guds nåd och frälsning201
Ordets Herre du har givit198
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]P[</span>]P
Prisad högt av herdars skara49
På berget i förklarat sken120
På bröllopsdagen ber vi881
På denna jord vår Herres verk434
På knä inför Gud i Jesu namn512
På min väg av själviskhet84
På mina gamla dagar498
På vägarna ute i världen888
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]R[</span>]R
Ren tidigt du beredde233
Räds ej bekänna Kristi namn423
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]S[</span>]S
Sabbatsmorgon stilla180
Salig du och högt benådad56
Salig salig den som kände271
Saliga de som bor i ditt hus814
Saliga de som ifrån världens öden241
Sanningens Ande322
Se en gåvoflod går fram488
Se här bygges Babels torn891
Se Jesus är ett tröstrikt namn257
Se kärlet brast82
Se livet vill blomma237
Se mig när jag knäpper mina händer903
Se vi går upp till Jerusalem59
Se över allt den räcker543
Se, din konung kommer till dig834
Signa oss Gud och bevara549
Sin enda grund har kyrkan167
Sjung lovsång, alla länder802
Sjung med glädje till Guds ära826
Sjung till Herrens ära813
Sjung ut i hela världen840
Skall natten nu ljusna141
Skulle jag min Gud ej lova262
Skynda o själar411
Skåda skåda nu här alla67
Skänk du oss fred o Herre kär550
Skön är den jord540
Som daggens pärlor glimmar231
Som du vill o Herre min370
Som en flod genom tiden945
Som ett sandkorn i en öken747
Som gränslösa vidder810
Som liljan på sin äng745
Som mannen och kvinnan464
Som människor möts vi på vägen461
Som pilgrimer vi färdas sakta933
Som solen glöder941
Som spridda sädeskornen225
Som sådden förnimmer468
Som torra marken dricker regn209
Som vinden smeker mot min kind833
Sorgen och glädjen364
Sorlet har dött122
Sov du lilla, sov nu gott879
Stilla natt29
Store Gud dig änglar prisar317
Så går än en dag från vår tid518
Så i kärlek460
Så kom du då tll sist822
Så långt som havets bölja går439
Så skön och ljuvlig är176
Så stilla solen dalar526
Så tag nu mina händer321
Så älskade Gud världen all272
Så älskar Gud vår värld att han256
Så är fullkomnat Jesus kär69
Sången om Kristus311
Såsom dagg går ur morgonens sköte425
Såsom hjorten ivrigt längtar360
Säg får jag komma som jag är358
Säll den som håller Jesus kär215
Säll den vars hopp till Jesus står273
Säll är den som sina händer381
Sänd av himlens sol en strimma467
Sänd mig, Gud897
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]T[</span>]T
Tack Fader för den dag du gav514
Tack för nattens vila928
Tack gode Gud för allt som finns447
Tack min Gud för vad som varit306a
Tack min Gud för vad som varit306b
Tack min Gud för öron818
Tack o Herre för din kyrka182
Tacka Herren, ty han är god876
Tag Jesus mig vid handen330
Tar vi sten i våra händer889
Till det härliga land ovan skyn574
Till dig allena Kristus står254
Till dig jag ropar Herre Krist348
Till dig o Herre ville jag323
Till dig ur hjärtegrunden359
Till gemenskap har vi skapats (v. 2)760
Till himlarna Gud din barmhärtighet når389
Till himlen Herren Jesus for104
Till härlighetens land igen105
Till måltid Herren kallar228
Till natt det åter lider523
Tillkomme ditt rike440b
Tillkomme ditt rike440a
Tryggare kan ingen vara390
Tränger i dolda djupen ner399
Tung och kvalfull vilar hela483
Tusen stjärnor glimmar455
Tårarna vattnar fattigas jord943
Tänk att få vakna921
Tänk att livet kostar livet811
Tänk att paradiset ligger i ett barns klara blick880
Tänk när en gång572
Tänk, att du är du862
Tätt vid korset392
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]U[</span>]U
Under detta nya år40
Upp du min själ och sjung585
Upp min tunga90
Upp ur vilda djupa vatten735
Upp vakna ni kristna alla135
Uppstånden är vår Herre Krist91
Uppstått har Jesus853
Ur djupets nöd min Gud till dig347
Ut ur mörkret upp till ljuset401
Uti din helgedom o Gud186
Uti din nåd378b
Uti din nåd378a
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]V[</span>]V
Vad gott kan jag väl göra408
Vad ljus över griften98
Vad är vårt liv564
Vak upp du första vittnens anda436
Vak upp gör bättring137
Vak upp mitt hjärta533
Vaka med mig848
Vakna upp! en stämma bjuder139
Vandra med oss934
Var du vår längtan904
Var hälsad sköna morgonstund27
Var inte rädd432
Var med oss Jesus då vi samlas185
Var är den skatt som bliver419
Var är den vän449
Vart flyr jag för Gud352
Vem kallar du din nästa här475
Vem är det som kommer på vägen463
Verka tills natten kommer418
Vi ber dig våra fäders Gud44
Vi bär så många med oss191
Vi har kommit hit för att höra om Jesus861
Vi kommer för vår Gud815
Vi lova dig144
Vi lyfter våra hjärtan737
Vi ska jubla högt, vi ska sjunga817
Vi som möttes sent i livet739
Vi sträcker våra händer fram896
Vi söker sanningen940
Vi tackar dig o Jesus god62
Vi tackar dig vår Skapare212
Vi till ditt altarbord bär fram226
Vi tror på en allsmäktig Gud146
Vi tror på Gud som himmel jord152
Vi tror på Gud som skapar världen867
Vi tror på Skaparen, Gud827
Vi är ett folk på vandring932
Vi är tyngda trötta tomma472
Vid Betlehem en vinternatt48
Vid älvarna i Babylon573
Vila i mig920
Vinden känner inga gränser855
Vår blick mot helga berget går121
Vår Fader och Gud554
Vår Fader, du som är i himlen871
Vår Gud har av barmhärtighet251
Vår Gud är oss en väldig borg154
Vår Herre Kristus talat har75
Vår Herres Jesu nattvard är221
Vår stora vida jord448
Vår styrka är som blad och blom406
Vår tröghet är så stor o Gud429
Vårt land i sommarfägring754
Väktarns rop i natten skallar134
Väldig är Guds nåd421
Välsigna Gud som makten sänder547
Välsigna Herre vad du ger531
Välsigna oss o store Gud151
Välsignad Gud som har sitt folk förlossat302
Välsignad vår gemenskap är462
Välsignade alla ni kära131
Välsignat vare Jesu namn38
Vänd nu om ni sorgsna själar362
Världen som nu föds på nytt536
Världens Frälsare är här15
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Å[</span>]Å
Å vilka stora gåvor50
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ä[</span>]Ä
Älskad vare denna kyrka751
Än finns det en värld170
Ängsliga hjärta336
Är Gud i himlen för mig259
Ära ske Gud och Herren Krist93
Ät mitt bröd874
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]Ö[</span>]Ö
Öppna dina knutna händer892
Över berg och dal925
Över jordens mörka dalar36
Överallt sig Anden rör119
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi