Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


12 Jesus från Nasaret går här fram

Kyrkoåret / Advent

Textförfattare

Anders Frostenson föddes 23.4.1906 på en bondgård i Loshult i Skåne. Han tog både en fil. kand.- och en teol.kand.-examen och prästvigdes år 1932. Därefter arbetade han i Stockholmstrakten, sedan 1948 som kyrkoherde på Lovö. Senare blev han också slottspredikant. När han var 28 år gammal blev han uppmanad att skriva psalmer. Nio psalmer av honom infördes redan i Sveriges psalmbok 1937. I den finlandssvenska psalmboken 1943 ingick tre psalmer, som alla är bevarade i 1986 års psalmbok (nr 12, 343 och 483). Många av Frostensons psalmer är mycket kända, som den här. I psalmboken finns nu 23 originalpsalmer och 7 översättningar av Frostenson. Han är Sveriges mest framträdande psalmförfattare på 1900-talet. I Sveriges psalmbok 1986 ingår 55 originalpsalmer av honom. Flera av hans psalmer finns i översättning i utländska psalmböcker. Så sägs t.ex. "Guds kärlek är som stranden och som gräset" (psalm 553) finnas på många språk i tjugo länder. Frostenson grundade Hymnologiska institutet 1960 och var medlem i 1969 års psalmkommitté, som sammanställde Sveriges psalmbok 1986.

Frostenson dog 4.2.2006, nästan hundra år gammal.

Kompositör
Gustav Nordqvist (1886–1949) föddes i Stockholm. Han studerade musik både där och i Berlin. Han var organist i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, lärare vid Kungliga Musikhögskolan och tonsättare. År 1944 fick han professors titel. Han skrev nästan 200 sånger: solo, kör, kantater och barnvisor. "Jesus från Nasaret" lär vara den enda psalmmelodi han har skrivit.

Innehåll

Psalmen är Frostensons första psalm. Textens tema "himmelriket är nära" som avslutar varje strof har sin särskilda historia. Frostenson har berättat om en upplevelse han hade på landsvägskanten i sina hemtrakter på den skånska slätten: "Gud talade till mig där. Jag visste att han fanns. Evigheten var inte längre avlägsen och skrämmande. Himmelriket, som jag då började läsa om, var nära." Psalmen hade från början fem strofer, som nu är utelämnade och som båda handlade om kyrkans klockor. Också de utelämnade verserna, som omgav dem som bevarats, slutade med "himmelriket är nära". När stroferna uteslöts, befann sig Frostenson till sin egen förvåning ha skrivit en adventspsalm. Psalmen var från början tänkt som en stadspsalm, där klockorna skulle påminna om Guds rikes närhet.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi