Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


22b Av himlens höjd

Kyrkoåret / Jul

Textförfattare

Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eisleben. Den dagen står det fortfarande Martin i vår namnsdagskalender. Under studieåren blev han munk i augustinereremiternas kloster i Erfurt. Luther kallas den evangeliska psalmsångens fader, därför att han införde församlingssång, psalmsång i vår mening, i gudstjänsten. Han såg det pedagogiska i att kyrkfolket skulle få lära sig evangeliet genom att sjunga det. Luther var själv också professor vid universitetet i Wittenberg, där han kom att verka en stor del av sitt liv. På slottskyrkodörren i Wittenberg spikade han också år 1517 upp sina berömda teser, som enligt tidens sed var ämnade som inbjudan till disputation. Teserna var skrivna mot avlatshandeln, då man köpte syndernas förlåtelse för pengar. Utan att Luther själv hade menat det blev teserna upphov till reformationen och senare den lutherska kyrkan och de andra protestantiska kyrkosamfunden. I samband med att reformationen hade tagit fart blev Luther vid 40 års ålder psalmdiktare. Han skrev 37 psalmer, av vilka vi fortfarande har ett tjugotal i vår psalmbok. Luther dog efter ett arbetsfyllt och dramatiskt liv år 1546.

Den första lutherska psalmboken var "Achtliederbuch". Den kallades så för att den innehöll åtta psalmer.

Kompositör
Melodin till julvisan var ursprungligen en s.k. kontrafakt, vilket betyder att man tog en folkvisa som man något förändrade orden till så att den blev en andlig visa. Det finns också en viss textlig likhet i första versen mellan Luthers julsång och en medeltida kransvisa, som sjöngs vid ungdomarnas danslekar. Kransvisemelodin var man ändå inte nöjd med, och det anses ganska säkert att Luther själv har komponerat den nuvarande melodin år 1539. A-melodin är originalmelodi, den har varit likadan genom århundradena. Originalmelodin fortlevde i 1600-talets svenska och finländska koralhandskrifter fram till 1690-talet, då slutfrasen började sjungas som i b-melodin. När vi sjunger a-melodin sjunger vi sången som Luther själv gjorde och som man fortfarande sjunger den i hans hemland.

Innehåll

"Av himlens höjd" är en barnvisa för julfirandet. På Luthers tid hade man seden att uppföra julspel vid krubban i hemmet. De första verserna sjungs av en ängel som säger att Jesus är född. I v. 6 svarar alla och går med till krubban. Från och med v. 8 följer tillbedjan av Jesusbarnet. Den sista lovsångsversen, där man brukar stå upp om psalmen sjungs i kyrkan eller någon annanstans i offentligt sammanhang, anknyter åter till änglahälsningen.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi