Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


153 Måne och sol

Gudstjänstlivet / Guds treenighet

Textförfattare

Britt Gerda Hallqvist (1914–1997), känd som Britt G. Hallqvist, började skriva verser och dikter som åttaåring. Sedan följde en livslång litterär verksamhet som författare och översättare med ett mycket brett register. Hon har skrivit omkring 40 barnböcker. Också som översättare var hon produktiv: hon översatte allt mellan operan Rigoletto och musikalen Jesus Christ Superstar. Som dramaöversättare var hon speciellt flitig. Bl.a. försåg hon Dramaten i Stockholm med 12 översättningar av Shakespeare. Hon samarbetade med Ingmar Bergman, och det lär vara han som har myntat vad G:et i hennes namn stod för: Genial. För skolbruk gjorde hon läseböcker, teaterstycken och antologier. För kyrkans bruk skrev hon psalmer, böner och andra liturgiska texter.

Britt G. var medlem i olika kyrkliga kommittéer i Sverige. En speciell insats gjorde hon också i den finlandssvenska psalmbokskommittén, som anlitade henne som psalmbearbetare och textförfattare. Hennes namn är i den finlandssvenska psalmboken förknippat med 29 psalmer, av vilka 9 är original och 20 är översättningar. Hon verkar ha haft ett speciell förkärlek för Norge genom att hon har översatt många av Svein Ellingsens texter. Hennes samarbete med tonsättaren och kyrkomusikern Egil Hovland var mycket produktivt.

Hon har erhållit många utmärkelser, bland dem Svenska Akademiens översättarpris och Litteraturfrämjandets stora barnbokspris, båda 1976. Teologie hedersdoktor blev hon vid Lunds universitet år 1983.

Kompositör

Egil Hovland (f. 1924) är en av Norges mest produktiva komponister. Han har skrivit symfoniska verk, konserter för olika soloinstrument, kammarmusik, körverk, opera, kyrkospel etc. För Finlands svenska kyrkosångsförbund skrev han musiken till beställningsverket Du såg mig, som uruppfördes vid kyrkomusikfesten i Borgå år 2000 och gavs ut på cd 2002. Hovland är kyrkomusiker och har sedan 1949 varit organist och kördirigent vid Glemme Kirke i Fredrikstad. Han har verkat som kurs- och konsertarrangör och har varit medlem i många olika kommittéer, bl.a. i Den Norske Kirkes Liturgikomisjon. Där har han bidragit med psalmer, kör- och orgelverk. Frukten av hans kyrkomusikarbete syns också i de andra nordiska psalmböckerna och i övrig kyrklig notutgivning i Norden. En samarbetspartner har han haft i Britt G. Hallqvist genom att han har tonsatt många av hennes texter. Som komponist har Hovland använt sig av många olika stilarter. Han är inte främmande t.ex. för norsk romantik, gregorianik, neoklassisism, tolvtonsteknik eller serialism. På senare tid har han skrivit ett enkelt romantiskt tonspråk blandat med element från andra stilarter. Hovland har blivit föremål för många hedersbevisningar. Främst kan nämnas utmärkelsen "Ridder av St. Olavs Orden" som han fick 1983 för sin insats som komponist og musikutövare.

Innehåll

Texten är en hymn till Treenigheten: Gud lovsjungs som Fader (Skaparen), Son och Ande. Men Britt G. använder vardagsnära ord, inga teologiska termer som gör innehållet svårförståeligt.

Hovland har berättat att han fick texten när han kom hem från jordfästningen av en god vän. När han läste verserna skedde något egendomligt. Han säger så här (citerat efter Löfström: En bok om Britt G, sidan 195): "Det var som om något plötsligt exploderade inom mig. Jag hörde ögonblickligen melodin till omkvädet, tog ett notpapper och skrev ner den. Det tog högst 20 sekunder. Jag har aldrig upplevt något liknande. Resten av tonsättningen kom sedan av sig själv." Se även norska Ballade tidskriftens artikel 2004 (klicka till vänster och bläddra ner till Måne og sol).

Tusentals barn och äldre kan denna sång utantill. Sången sjungs i hela Norden.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi