Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


171 Det går en väg genom ökensand

Gudstjänstlivet / Kristi kyrka

Textförfattare

Eva Norberg Hagberg, 1915-2004, var författare och översättare. Hon debuterade på 1940-talet med dikter, och har utgivit många diktsamlingar sedan dess. Eva Norberg var också prästfru med ansvar för många praktiska ting och med engagemang i församling och kyrka. Om detta vittnar t.ex. prosaboken "Små ting och vanliga dagar" från 1957. Hon har sammanlagt 9 texter i den finlandssvenska psalmboken. Några av dessa är skrivna med utgångspunkt i engelska hymner. Eva Norberg har bl.a. intresserat sig för barnsånger och engelska carols. Hon hörde till den författarkader som medverkade till "Kyrkovisor för barn" (1960). Hon spelade också en stor roll som översättare vid tillkomsten av boken "Carols vid Betlehem", som innehåller kända och älskade julsånger ur den anglikanska traditionen som t.ex. "Dagen är kommen".

"Kyrkovisor för barn" utkom i Sverige och fick betydelse för församlingssångens förnyelse bl.a. genom att visa hur nya enkla, lättillgängliga och bibliska visor kunde skapas. Det har sagts att det var lyckligt att börja förnyelsen just med barnpsalmen, då trycket att följa den gamla psalmtraditionen kändes minst inom denna genre. Kyrkovisor innebar ett helt nytt psalmspråk, och lade en god del av grunden till en ny svenskspråkig psalmtradition. Både i den rikssvenska och den finlandssvenska psalmboken (båda godkändes 1986) finns flera av "kyrkovisorna" med. Sångerna sjöngs in i söndagsskolan och kom den vägen in i psalmboken.

Kompositör
Lars Anderblad, född 1930, är svensk kyrkomusiker. Han har gjort körverk, men också en hjälp för kyrkomusiker i deras dagliga gärning: "Var finns preludiet"? Det är ett register som innehåller cirka 2500 preludiehänvisningar till koraler i den rikssvenska koralboken från 1939.

Under arbetet med "Kyrkovisor" blev det självklart att arbeta med text och musik parallellt. Denna lilla psalm är ett gott exempel på detta.

Innehåll

Varje strof börjar med orden "Det går en väg". Vandringen går från Betlehem, där Jesus föddes, via Nasaret, där han växte upp och Gennesarets sjö, där han kallade sina första lärjungar bland enkla fiskare, till Golgata, där han offrade livet för "dem som synd och bördor drar". Men vandringen slutar inte på Golgata. Vägen går från kors och grav till Emmaus. På vägen dit träffade ett par av de nedslagna lärjungarna den uppståndne Jesus, som utlade de profetiska skrifterna för dem, så att de till sist förstod vem det var som gick med dem på vägen. Allt detta antyder Eva Norberg Hagberg i sin fem strofer lilla sång om Jesu liv, död och uppståndelse.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi