Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


172 Lågorna är många

Gudstjänstlivet / Kristi kyrka

Textförfattare

Anders Frostenson föddes 23.4.1906 på en bondgård i Loshult i Skåne. Han tog både en fil. kand.- och en teol.kand.-examen och prästvigdes år 1932. Därefter arbetade han i Stockholmstrakten, sedan 1948 som kyrkoherde på Lovö. Senare blev han också slottspredikant. När han var 28 år gammal blev han uppmanad att skriva psalmer. Nio psalmer av honom infördes redan i Sveriges psalmbok 1937. I den finlandssvenska psalmboken 1943 ingick tre psalmer, som alla är bevarade i 1986 års psalmbok (nr 12, 343 och 483). Många av Frostensons psalmer är mycket kända, som den här. I psalmboken finns nu 23 originalpsalmer och 7 översättningar av Frostenson. Han är Sveriges mest framträdande psalmförfattare på 1900-talet. I Sveriges psalmbok 1986 ingår 55 originalpsalmer av honom. Flera av hans psalmer finns i översättning i utländska psalmböcker. Så sägs t.ex. "Guds kärlek är som stranden och som gräset" (psalm 553) finnas på många språk i tjugo länder. Frostenson grundade Hymnologiska institutet 1960 och var medlem i 1969 års psalmkommitté, som sammanställde Sveriges psalmbok 1986.

Frostenson dog 4.2.2006, nästan hundra år gammal.

Kompositör
Olle Widestrand, f. 1932, organist och körledare i Österängskyrkan, Jönköping. Widestrand är bekant för sina visor. Bl.a. för skolmusiken har han gjort en beaktansvärd insats.

Innehåll

Texten har ekumenisk bakgrund. Anders Frostenson berättar (enligt Nisser: Änglarna sjunger i himlen, sidan 20):

"Psalmen kommer direkt från Kyrkornas Världsråd i Genéve. I entréhallen till detta ekumeniska centrum står orden "Lampades sunt multæ, una est lux". Lågorna är många, ljuset är ett - särskilt bilderna av ljuset och trädet är viktiga för att förstå hur nödvändigt det är med kristen gemenskap och enhet. Trädet måste ha många grenar som spretar åt olika håll för att bli livskraftigt. Ljuspunkterna behöver spridas på en massa olika ställen, därför att det finns så många mörka vrår och hål.
        Vi har olika begåvning och läggning. Därför finns det så många olika tjänster vi kan göra varandra. Det är bra om vi kan upptäcka våra egna resurser, och se andras, hjälpa dem att upptäcka vad de har inom sig."

Varje strof i psalmen har bibelanknytning:

  1. vi är ett i honom: Joh. 17:21-23; Gal. 3:28
  2. Grenarna är många, trädet är ett: Joh. 15:5
  3. Gåvorna är många, Anden är en: 1 Kor. 12:4
  4. Tjänsterna är många, Herren är en: 1 Kor. 12:5
  5. Lemmarna är många, kroppen är en: 1 Kor. 12:12

  Birgitta Sarelin

   
  Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi