Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


214 Med vår glädje över livets under

Gudstjänstlivet / Dopet

TextförfattareSvein Ellingsen, f. 1929, är i detta nu Norges stora namn bland psalmdiktarna med 26 original och 14 översättningar i Norsk salmebok. I 1986 års finlandssvenska psalmbok har han åtta originalpsalmer, många av dem är översatta av Britt G. Hallqvist. Ellingsen har hedrats på många sätt i de nordiska länderna genom åren, bl.a. genom att den 24 maj 2002 promoveras till teologie hedersdoktor vid Åbo Akademi.

Ellingsen är utbildad bildkonstnär och har deltagit med egna arbeten i många konstutställningar. Han har också verkat som lärare i konstämnen. Därtill har han hela tiden verkat i olika uppgifter inom den norska kyrkan. Bl.a. var han i flera år redaktionssekreterare i tidskriften Vår Kirke. Hela tiden har han också varit litterärt verksam och gett ut egna diktsamlingar och psalmer. Till slut blev han psalmdiktare på heltid. Bland de stora kyrkliga förtroendeuppdragen han har haft är att räkna följande:

medlem i Liturgikommisjonens kommitté för psalmbok och koralbok
ordförande i Liturgikommisjonens bönbokstillägg till psalmboken
medlem i den kommitté som reviderade Psaltaren med hänsyn till liturgiskt och sångligt bruk

Kompositör

Egil Hovland (f. 1924) är en av Norges mest produktiva komponister. Han har skrivit symfoniska verk, konserter för olika soloinstrument, kammarmusik, körverk, opera, kyrkospel etc. För Finlands svenska kyrkosångsförbund skrev han musiken till beställningsverket Du såg mig, som uruppfördes vid kyrkomusikfesten i Borgå år 2000 och gavs ut på cd 2002. Hovland är kyrkomusiker och har sedan 1949 varit organist och kördirigent vid Glemme Kirke i Fredrikstad. Han har verkat som kurs- och konsertarrangör och har varit medlem i många olika kommittéer, bl.a. i Den Norske Kirkes Liturgikomisjon. Där har han bidragit med psalmer, kör- och orgelverk. Frukten av hans kyrkomusikarbete syns också i de andra nordiska psalmböckerna och i övrig kyrklig notutgivning i Norden. En samarbetspartner har han haft i Britt G. Hallqvist genom att han har tonsatt många av hennes texter. Som komponist har Hovland använt sig av många olika stilarter. Han är inte främmande t.ex. för norsk romantik, gregorianik, neoklassisism, tolvtonsteknik eller serialism. På senare tid har han skrivit ett enkelt romantiskt tonspråk blandat med element från andra stilarter. Hovland har blivit föremål för många hedersbevisningar. Främst kan nämnas utmärkelsen "Ridder av St. Olavs Orden" som han fick 1983 för sin insats som komponist og musikutövare.

Innehåll

Ellingsen skrev sin doppsalm när hans eget barn skulle döpas.Därför innehåller den element som gör att de flesta föräldrar känner igen sig: glädjen över det lilla barnet, oron inför den okända framtiden. Vad skall det bli av detta barn?

När Ellingsen bar sitt barn till dopet, hade han redan mist ett äldre barn genom en trafikolycka. Framtiden är okänd, sägs det i psalmen, men det som sker i dopet är så stort att det gör oss trygga: Gud som bär och fyller universum har också makten att ta hand om ett litet barn. I dopet lägger föräldrarna sitt barn i Guds händer.

Dopet är ett sakrament, därför syns det också i psalmtexten. Det centrala i dopet är den nya födelsen: vi har fötts på nytt till liv i Kristus. Dopet bär därför ända in i evigheten. Psalmen utmynnar i en stark glädjeton.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi