Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


276 Jesus det renaste

Livet i Kristus / Guds nåd i Kristus

Textförfattare

Originaltexten är skriven av den norska läraren och prästen Ole Theodor Moe (1863-1922). Texten blev till 1904 och Moe lär ha fått inspiration till den då han en söndag lyssnade till predikan i ett kapell i Oslo. Texten översattes till svenska av Edvard Evers (1853-1919), som själv var psalmförfattare och -översättare.

Det är många gånger svårt att översätta från ett näraliggande språk. I Sveriges psalmbok (1986) ingår psalmen numera i sin norska originalversion. Den första raden är närmast oöversättlig:

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjaerlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Kompositör
Caroline Volla Sørlie (1869-1953) var körledare i olika kyrkor i Oslo. Hon verkade också som kompositör. Denna melodi skrev hon omkring år 1910.

Innehåll

Psalmens första vers är en Kristus-hymn, fylld av tillbedjan. De två följande verserna handlar om stilla undergivenhet i motgång och medgång: Herren vet vad som "tjänar mig bäst". Den sista versen slutar med en bön om att bli räddad undan alla snaror och faror för att sedan till sist få bli intagen i Kristi härlighet.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi