Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


319 Närmare Gud till dig

Livet i Kristus / Bön och förbön

Textförfattare

Sarah Adams (1805-1848) var dotter till en engelsk tidningsutgivare. För sin samtid var hon känd som författare till dramatiska dikter och ballader.

Textförfattarinnan hörde till en unitarisk församling. För unitarismen var det kännetecknande att dess anhängare inte hade mycket till övers för kristendomens lära om Gud som treenig (Fader, Son och Ande). Enligt unitarismens företrädare bröt läran om treenigheten sönder den gudomliga enheten.

Kompositör
Lowell Mason (1792-1872) var en framgångsrik kompositör i Boston, dit han hade flyttat 1822 sedan han blivit president i "Handel and Haydn Society". Orsaken till utnämningen var en framgångsrik sångsamling. Han utgav också därefter flera sångsamlingar som var efterfrågade och gick ut i stora upplagor. År 1832 grundade han en musikakademi i Boston, år 1835 blev han doktor i musik vid New Yorks universitet. Det var en aktningsvärd prestation, för han var självlärd.

Psalmen finns i flera svenska översättningar. Den vanligaste är Emanuel Linderholms (1872-1937). Linderholm var professor i kyrkohistoria i Uppsala och är kanske mest känd för sin "liberalteologi". Så inflytelserik var han att de som hade samma teologiska syn som han kallades "linderholmare".

Innehåll

Psalmen är en bön om närhet till Gud. Eftersom psalmförfattarinnan var unitarist, nämns endast Guds namn. Textens bildspråk är hämtat från berättelsen om patriarken Jakob och hans kamp med Herren (1 Mosebok 28:10-19). Berättelsen överförs på den som sjunger: psalmen är en jag-psalm. Sista versen utmynnar i längtan till himlen. Därför används psalmen ofta vid begravningar.

Enligt traditionen var det denna psalm som orkestern spelade när den "osänkbara" atlantångaren Titanic sjönk år 1912 när den kolliderade med ett isberg på sin jungfruresa. Möjligen var det Titanics förlisning som var orsaken till att Linderholm översatte den engelska texten.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi