Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


397 Jag kan icke räkna dem alla

Livet i Kristus / Tro och trygghet

Textförfattare

Carolina Wilhelmina (Lina) Sandell (1832-1903) är förmodligen Sveriges mest kända sångförfattarinna. Förutom "Tryggare kan ingen vara" kan många människor också hennes sånger "Blott en dag" och "Bred dina vida vingar". Lina Sandell var dessutom en skicklig översättare och har själv blivit översatt till flera språk, bl.a. till engelska. Den här sångens engelska titel är "Children of the Heavenly Father".

Lina Sandell föddes 3.10.1832 i det småländska Fröderyd, där hennes far Jonas Sandell var kyrkoherde. Som barn var hon svag och sjuklig och kunde inte alltid vara med de andra barnen i deras lekar. Pappan blev hennes lärare, och hon hade en egen vrå i hans arbetsrum. Där lärde hon sig språk: tyska och en del engelska - men också litet latin och grekiska. I pappans bibliotek fanns det teologiska böcker som intresserade henne. Hon mognade tidigt i andligt avseende.

Från år 1845 finns ett anteckningsbok med titeln "Barndoms-Försök av Carolina Sandell". Som trettonåring skrev hon en dikt på om det gamla askträdet som växte på prästgårdens gårdsplan. Den hade 21 strofer som har ett visst intresse också för sången Tryggare kan ingen vara. Stroferna 1, 2 och 9 lyder, citerade efter hennes biograf, hymnologen Oscar Lövgren:

Den gamla asken

1. O gamla Ask, hur vördnadsvärd du står
och hjässan stolt, högt upp mot molnen höjer,
hur skönt du grönskar med var nyfödd vår,
med härlig svalka du oss ock förnöjer.

2. Du lyfter majestätiskt kronan opp,
och vindarna på dina grenar gunga
så väl, som fåglars fria glada tropp,
som så förnöjda där sin lovsång sjunga.

9. Hur mången gång har månens bleka sken
du under stilla vinternatten skådat?
Och alla stjärnorna på fästet sen,
hur mången gång ha de dig dagen bådat?


Fadern dog tragiskt genom en drunkningsolycka under en båtresa 1858, och detta påverkade naturligtvis också Lina Sandell, som blev vittne till händelsen. "Sången är ur sorg upprunnen" lyder ett gammalt talesätt. Olyckan gav upphov till sången "Herre, ditt namn är ett fäste i nöden".

År 1860 dog också modern Fredrica. Lina Sandell flyttade våren 1861 till Stockholm, där hon kom att arbeta i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens tjänst med litterärt arbete. Hon redigerade bl.a. kalendern "Korsblomman" från år 1865.Redan tidigare hade hon skrivit för olika religiösa tidskrifter och utgav "Barnens Vän". Hon skrev sånger för flera sångsamlingar, eftersom många sådana gavs ut vid denna tid. Första delen av Lina Sandells samlade sånger utkom 1882. Det blev så småningom tre delar. Hon har enligt Lövgren skrivit cirka 2 000 sånger.

Ännu under 1890-talet var Lina Sandell verksam. Under de sista åren av sitt liv skrev hon just inte sånger utan - märkligt nog - mycket för barn och ungdom, och utgav bl.a. en rad små bilderböcker i vackra färger. De trycktes för det mesta i Tyskland. Så utkom t.ex. "Barnens bilderbok" häftena 1-8 åren 1894-1899.

Lina Sandell gifte sig 1867 med grosshandlaren Oscar Berg. Hon dog 26.7.1903 och är begraven på kyrkogården i Solna.

Kompositör
Albert Lindström (1853-1935) var född i Stockholm och bodde, med undantag av en kort tid i Hudiksvall, hela sitt liv där. Lindström var bara fem år gammal när hans mamma dog. Pappan var organist i Betlehemskyrkan på helgerna och handelsman på vardagarna. Också den unge Lindström hade musiken i blodet. För att försörja sig under studietiden vid musikkonservatoriet spelade han dansmusik på ett nattcafé. År 1872 avlade han organistexamen, 1889 kantorsexamen. Han var organist i S:t Jakobs kyrka från 1891 fram till sin pensionering 1926. Som organist var han framstående.

Han komponerade många sånger och redigerade musiken i sångböckerna Psalmisten, Sionstoner och tredje upplagan av "Ahnfelts Sånger". Redan på 1870-talet gav han ut "Melodi-Album för Orgelharmonium. 50 Folkvisor, Folksånger, Hymner, Koraler, m.m. arrangerade af Albert Lindström".

Melodin till "Jag kan icke räkna dem alla" publicerades 1889.

Innehåll

Lina Sandell kunde skriva folkligt. Det är kanske därför hennes sånger sjungs ofta än i dag. Till hennes arbete hörde att redigera "Barnens bilderbok" och att skriva bildtexter. En bild föreställde en pojke som satt på en stol med en griffeltavla i handen. Hans storasyster står bredvid. Till den bilden skrev Lina Sandell raden "Jag kan icke räkna dem alla". Då slog det henne att raden kunde vara början på en sång: det största och värdefullaste som finns, Guds omsorg om människan och det andliga goda, det kan ju inte räknas, vägas eller mätas. Guds välgärningar jämförs med de otaliga stjärnorna på himmelen. Varken stjärnorna eller Guds välgärningar går att räkna - man kan bara häpnas och tacka.


Sångtexten trycktes i samband med bilden och gavs ut 1880 i "Barnens bilderbok del II".

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi