Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


422 Med Jesus fram i de bästa åren

Livet i Kristus / Kallelse och efterföljd

Textförfattare

J.A. Eklund – så skrev han alltid sitt namn – föddes 7.1.1863 i Ryda socken i Västergötland. Hans far var skräddare, och själv arbetade J.A. till en början i samma yrke. Snart började han dock studera på heltid och blev student i Uppsala 1883. Efter en tid som lärare i Göteborg prästvigdes Eklund i Skara år 1892. Han innehade därefter prästtjänster i olika församlingar och blev docent i apologetik vid Uppsala universitet år 1896. Ett par år kring sekelskiftet var han också tf. professor vid teologiska fakulteten i Uppsala. År 1902 blev han domprost i Kalmar och slutligen biskop i Karlstads stift åren 1907–1938.

Genom kunglig utnämning blev Eklund teologie doktor vid Uppsala universitet 1907. Han var en av de ledande i ungkyrkorörelsen. Han var också från år 1908 mycket aktiv i Svenska kyrkans förnyelse av psalmboken och var en av männen bakom 1937 års psalmbok. I arbetet med denna gav han t.o.m. ut ett eget psalmboksförslag 1934. Eklund skrev många egna psalmer. Han bearbetade och översatte också ett stort antal. Han hade en särskild förkärlek för psalmer från 1600-talet, den klassiska tyska psalmens storhetstid. Eklund insåg även den engelska psalmens förtjänster. Han översatte t.ex. "Helig, helig, helig" och "Den dag du gav oss, Gud, är gången". Vi har fyra originalpsalmer och tolv översättningar av honom i vår psalmbok.

Eklunds hustru hette Maria (född Petander). Också hon var dotter till en skräddare. Familjen Eklund fick nio barn, av vilka åtta nådde vuxen ålder. J.A. var liten till växten och odlade ett prydligt skägg. Han var humoristisk och slagfärdig, en sällskapsmänniska som folk drogs till och som aldrig förnekade sitt ursprung på bondlandet.

J.A. Eklund dog 23.8.1945 på sitt sommarställe Skärmnäs i Brunskog i Värmland. Han blev begraven på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Kompositör
Otto Vilhelm Nordlund (1888, Gräsmark - 1952) verkade efter sina musikaliska studier (under bl.a. Lennart Lundberg och pianisten/kompositören Ignaz Friedman) som pianist, och som organist i domkyrkan i Karlstad. Han gav även konserter, både i Sverige och utomlands. Melodin till psalm 422 skrev han år 1937.

Innehåll

I psalm 422 börjar varje strof med uppmaningen ”med Jesus fram”. Det är inte utan orsak. Psalmen blev till för ett alldeles bestämt syfte. De första årtiondena på 1900-talet pågick nämligen ett kyrkligt nydaningsarbete i Svenska kyrkan. Det arbetet gav upphov till ungkyrkorörelsen. Vintern 1909 planerades Kristliga studentförbundets ”ungdomskorståg” som skulle genomföras sommaren 1909. Biskopen i Karlstad, J.A. Eklund, skrev psalmen "Fädernas kyrka" inför det korståget. "Med Jesus fram i de bästa åren" skrev han påskhelgen samma år – också den psalmen blev med största sannolikhet till för det planerade ungdomskorståget.

"Med Jesus fram i de bästa åren" är alltså en ungdomspsalm. Det framgår i psalmen att det inte är lätt att vara människa. Det är inte alla gånger lätt att vara ung heller. Men tack vare Jesus behöver ingen kämpa i mörker och hopplöshet i själens öknar. Över livsvägens prövningar och svårigheter strålar både glansen från förklaringsberget Tabor och framför allt Kristi uppståndelses ljus. Det är mycken klarhet och triumf i de sista raderna i psalmen: ”Med Jesus fram till vår Faders hus, / där Gud är sol och Guds lamm är ljus!”

Birgitta Sarelin
(Kompositörskommentar Boris Källman)

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi