Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentarer

001Hosianna
002Gläd dig du Kristi brud
004Bered en väg för Herran
012Jesus från Nasaret går här fram
013Kristus kommer Davids son
015Världens Frälsare är här
021Det är en ros utsprungen
022aAv himlens höjd
022bAv himlens höjd
027Var hälsad sköna morgonstund
031Härlig är jorden
053Kristus är världens ljus
056Salig du och högt benådad
059Se vi går upp till Jerusalem
072Du bar ditt kors
079Konung med törnekrona
098Vad ljus över griften
102Livet vann dess namn är Jesus
118Grip du mig helige Ande
134Väktarns rop i natten skallar
143aEn dag skall Herrens skapardrömmar möta
143bEn dag skall Herrens skapardrömmar möta
146Vi tror på en allsmäktig Gud
147Allena Gud i himmelrik
153Måne och sol
154Vår Gud är oss en väldig borg
171Det går en väg genom ökensand
172Lågorna är många
188Det finns en plats
189Herren är i sitt heliga tempel
199En dyr klenod
214Med vår glädje över livets under
218Ett livets bröd vill Jesus Krist
265Jesus är min vän den bästa
274Det finns djup i Herrens godhet
276Jesus det renaste
286Nu tacka Gud allt folk
288aMed tacksam röst
288bMed tacksam röst
289Herren vår Gud är en konung
306aTack min Gud för vad som varit
306bTack min Gud för vad som varit
319Närmare Gud till dig
322Sanningens Ande
341O Herre i dina händer
344Jag skulle vilja våga tro
371Kristus uppenbara för oss
390Tryggare kan ingen vara
391Blott en dag
395Hela vägen går han med mig
397Jag kan icke räkna dem alla
399Tränger i dolda djupen ner
403Högt i stjärnehimlen
422Med Jesus fram i de bästa åren
430Du som gick före oss
432Var inte rädd
450Himlars rymd sin konung ärar
454Gud har skapat allting
455Tusen stjärnor glimmar
463Vem är det som kommer på vägen
481Ord av evighet
482Ett vänligt ord kan göra under
485Gud från ditt hus
492Jag lyfter ögat
493Gud som haver barnen kär
495Gud i mina unga dagar
522Bliv du hos mig
524Bred dina vida vingar
532Likt vårdagssol i morgonglöd
535Den blomstertid nu kommer
536Världen som nu föds på nytt
539En vänlig grönskas rika dräkt
553Guds kärlek är som stranden
581Det finns en väg till himmelen
583Min Frälsare lever
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi