Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
101Kornet har sin vila
102Livet vann dess namn är Jesus
103Herren lever våga tro det
104Till himlen Herren Jesus for
105Till härlighetens land igen
106Kom helge Ande Herre god
107O du helge Ande kom till oss
108Kom helge Ande Herre Gud
109Dig helge Ande nu vi ber
110Ande nådens källa
111Kom helge Ande till mig in
112Helige Ande kom till oss
113Helige Ande sanningens Ande
114Kom till mitt arma hjärta
115Helige Ande låt nu ske
116Kom helige Ande från höjden
117O Guds Ande du som bor i ljus
118Grip du mig helige Ande
119Överallt sig Anden rör
120På berget i förklarat sken
121Vår blick mot helga berget går
122Sorlet har dött
123Med tacksamhet jag prisar
124Gud låter sina trogna här
125O låt oss Herre Gud
126Inför Guds himlatron
127Den stora vita skaran där
128Det dukas i himlarnas rike
129För alla helgon
130I himmelen sjunger kring Lammets tron
131Välsignade alla ni kära
132O Herre för trogna martyrer
133Helgonen har funnit friden
134Väktarns rop i natten skallar
135Upp vakna ni kristna alla
136En dag skall randas för vår syn
137Vak upp gör bättring
138Nu dagen är till ända
139Vakna upp! en stämma bjuder
140Ack saliga dag
141Skall natten nu ljusna
142Herre när din dag är inne
143aEn dag skall Herrens skapardrömmar möta
143bEn dag skall Herrens skapardrömmar möta
144Vi lova dig
145Gud treenig stå oss bi
146Vi tror på en allsmäktig Gud
147Allena Gud i himmelrik
148O Herre Gud i himmelrik
149Gud heliga treenighet
150O heliga Treenighet
151Välsigna oss o store Gud
152Vi tror på Gud som himmel jord
153Måne och sol
154Vår Gud är oss en väldig borg
155Gud är vår starkhet
156Jerusalem du helga stad
157Behåll oss Herre vid ditt ord
158Förbliv hos oss o Jesus Krist
159Guds församling håll i minne
160Hjärtan enigt sammanslutna
161Om blott Jesus vår Herre
162Kungör o Herre din allmakt
163Lov ske dig store Gud
164Din spira Jesus sträckes ut
165Gammal är kyrkan
166En Fader oss förenar
167Sin enda grund har kyrkan
168Fädernas kyrka
169Guds menighet är jordens största under
170Än finns det en värld
171Det går en väg genom ökensand
172Lågorna är många
173O Gud det är en hjärtans tröst
174O Jesus Krist till oss dig vänd
175Käre Jesus vi är här
176Så skön och ljuvlig är
177aHerren Gud är nära
177bHerren Gud är nära
178Hur ljuvt det är att komma
179Helige Fader kom och var oss nära
180Sabbatsmorgon stilla
181Kom inför Herren med tacksamhet
182Tack o Herre för din kyrka
183Kom helga frid med klockors röst
184Helga tempel slut oss inne
185Var med oss Jesus då vi samlas
186Uti din helgedom o Gud
187Herre du som lovat sända
188Det finns en plats
189Herren är i sitt heliga tempel
190Inför ditt ansikte, käre Gud Fader
191Vi bär så många med oss
192Låt mig nu din förbliva
193För ditt ansikte o Gud
194Nu fröjda dig du vida jord
195Guds ord är ljuset på min stig
196Jag vet en blomma skön och blid
197Du sänt oss Gud ditt helga ord
198Ordets Herre du har givit
199En dyr klenod
200Hur skall vi rätt dig prisa
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
Show details for 801-947[</span>]801-947
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi