Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
201Ordet om Guds nåd och frälsning
202Herre samla nu oss alla
203Lovad vare Gud som sänder
204Omkring ditt ord o Jesus
205O djupa klang i Herrens ord
206Livets Ande kom från ovan
207En såningsman går där
208Därför att Ordet bland oss bor
209Som torra marken dricker regn
210När till Jordan vår Herre drog
211Glad jag städse vill bekänna
212Vi tackar dig vår Skapare
213Jag tror på Gud som med sitt ord
214Med vår glädje över livets under
215Säll den som håller Jesus kär
216Jesus Kristus är vår hälsa
217Gud vare lovad
218Ett livets bröd vill Jesus Krist
219O Jesus än de dina
220Hur kan jag glömma honom
221Vår Herres Jesu nattvard är
222Låt oss tillbe av allt hjärta
223Du som tronar i det höga
224Du öppnar o evige Fader
225Som spridda sädeskornen
226Vi till ditt altarbord bär fram
227Du ber oss till ditt altarbord
228Till måltid Herren kallar
229När vi delar det bröd
230Kom o Jesus väck mitt sinne
231Som daggens pärlor glimmar
232Dina blev vi ren som späda
233Ren tidigt du beredde
234Med jubel vi dig hälsar
235Gud se i nåd till dessa två
236Du Gud har skapat mänskan
237Se livet vill blomma
238Låt gråten och klagan få stillna
239Jag går mot döden var jag går
240Där varje väg skall sluta
241Saliga de som ifrån världens öden
242Broder/Syster i Kristus
243Din frid skall aldrig vika
244Jordens Gud
245Inför dig vår herde här
246Herre du som trofast vårdar
247Du Jesus Kristus i din skörd
248Herren vår Gud har rest sin tron
249Herre du har anförtrott
250Ditt ljuva minne Jesus kär
251Vår Gud har av barmhärtighet
252O Jesus Krist som mänska blev
253O gläd dig Guds församling nu
254Till dig allena Kristus står
255Av hjärtat håller jag dig kär
256Så älskar Gud vår värld att han
257Se Jesus är ett tröstrikt namn
258Bort mitt hjärta med de tankar
259Är Gud i himlen för mig
260Jesus glädjens källa
261Kärlek av vars hand jag blivit
262Skulle jag min Gud ej lova
263Jesus är mitt liv min hälsa
264Jesus du mitt hjärtas längtan
265Jesus är min vän den bästa
266Jag nu den säkra grunden vunnit
267Den enda glädje som jag vet
268Jesus korsets man
269Klippa du som brast för mig
270När världens hopp förtvinat stod
271Salig salig den som kände
272Så älskade Gud världen all
273Säll den vars hopp till Jesus står
274Det finns djup i Herrens godhet
275Jesus för världen givit sitt liv
276Jesus det renaste
277Allt allt ditt öga Herre ser
278Kristus vandrar bland oss än
279Gud vår Gud vi lovar dig
280O Gud vi lovar dig
281Dig vare lov och pris o Krist
282Min själ skall lova Herran
283Lovsjung nu alla länder Gud
284Lovsjung vår Herre konungen
285Lov pris och tack ske dig o Fader
286Nu tacka Gud allt folk
287Hela världen prisa Herran
288aMed tacksam röst
288bMed tacksam röst
289Herren vår Gud är en konung
290Lovad vare Herren
291Lova vill jag Herran Herran
292aLova Gud i himmelshöjd
292bLova Gud i himmelshöjd
293Herre Gud ditt dyra namn till ära
294O att min Gud jag kunde lova
295Kom låt oss nu förenas här
296Hur ljuvligt klingar Jesu namn
297Gud allsmäktige må alla
298Helig helig helig
299Lovsjung vår Herres Jesu kärlek
300Mitt hjärta ständigt sjunger
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
Show details for 801-947[</span>]801-947
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi