Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
301Hur är ditt namn o Gud ej stort
302Välsignad Gud som har sitt folk förlossat
303Halleluja! Sjung om Jesus
304Lov ske dig Herre Jesus Krist
305Min sång skall bli om Jesus
306aTack min Gud för vad som varit
306bTack min Gud för vad som varit
307Att prisa dig är underbart
308Den höga himlen
309Guds ära vi sjunger
310Namnet Jesus bleknar aldrig
311Sången om Kristus
312Lova Herren sol och måne
313När glatt vi prisar Gud
314Jesus du som själen mättar
315Mitt hjärta fröjda dig
316Gud välsigna och bevara
317Store Gud dig änglar prisar
318Min gode Gud jag beder dig
319Närmare Gud till dig
320Fader över alla fäder
321Så tag nu mina händer
322Sanningens Ande
323Till dig o Herre ville jag
324En liten stund med Jesus
325Långt bortom rymder vida
326O giv oss Herre av den tro
327O du som ser o du som vet
328Att bedja är ej endast att begära
329Hör mig Gud jag beder dig
330Tag Jesus mig vid handen
331Evige konung
332Hör oss Gud du själv har bett oss
333Lär mig att bedja av hjärtat
334Jordens Herre möt oss alla
335Jesus din ljuva förening att smaka
336Ängsliga hjärta
337Ditt ord o Herre kallar oss
338En dunkel örtagård jag vet
339Mästare alla söka dig
340Mitt hjärta längtar dag och natt
341O Herre i dina händer
342Herre jag vill bida
343Bed för mig Herre kär
344Jag skulle vilja våga tro
345Natanael står inför Herren Kristus
346När livet saknar mening
347Ur djupets nöd min Gud till dig
348Till dig jag ropar Herre Krist
349När vi i högsta nöden står
350En syndig man
351O Jesus Krist du nådens brunn
352Vart flyr jag för Gud
353Min själ nu är tid
354För dig min nöd jag klagar
355aFrälsare du som äger läkedomen
355bFrälsare du som äger läkedomen
356Fader du vars hjärta gömmer
357O salighet o gåtfullhet
358Säg får jag komma som jag är
359Till dig ur hjärtegrunden
360Såsom hjorten ivrigt längtar
361Jag ville tacka och prisa
362Vänd nu om ni sorgsna själar
363Min själ mitt sinne låt Gud råda
364Sorgen och glädjen
365Allt vad vi på jorden äger
366O Gud det är min glädje
367Hjälp mig o Jesus
368När ingen dager ögat skådar
369För Jesu milda ögon
370Som du vill o Herre min
371Kristus uppenbara för oss
372När stormen ryter vilt på hav
373Nu gläd dig min Ande i Herran
374Jesus tänk på mig
375Mitt i en värld av mörker
376Nu öppnar saknad sina öde vidder
377Från Gud vill jag ej skiljas
378aUti din nåd
378bUti din nåd
379En kristen bör tro och besinna
380Min Gud på dig förtröstar jag
381Säll är den som sina händer
382Jag lyfter mina händer
383Gud ditt folk är vandringsfolket
384Den korta stund jag vandrar här
385Jag vet på vem jag tror
386I det djupa i det höga
387Glädje utan Gud ej finnes
388O liv som blev tänt
389Till himlarna Gud din barmhärtighet når
390Tryggare kan ingen vara
391Blott en dag
392Tätt vid korset
393Ett litet fattigt barn jag är
394O Jesus du min herde god
395Hela vägen går han med mig
396Dig Herre prisar högt min själ
397Jag kan icke räkna dem alla
398Löftena kunna ej svika
399Tränger i dolda djupen ner
400Min herde Herren Jesus är
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
Show details for 801-947[</span>]801-947
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi