Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
401Ut ur mörkret upp till ljuset
402Jag vet en hamn
403Högt i stjärnehimlen
404Fri som rymdens svala
405Det tänds ett ljus
406Vår styrka är som blad och blom
407O Jesus styr min vandring så
408Vad gott kan jag väl göra
409Ack hur sig mången utesluter
410Gå varsamt min kristen
411Skynda o själar
412Ingen hinner fram till Guds eviga ro
413Befall i Herrens händer
414Led milda ljus
415Med Gud och hans vänskap
416O människa o vandringsman
417Mästare kom träd in i denna skara
418Verka tills natten kommer
419Var är den skatt som bliver
420Det finns en port
421Väldig är Guds nåd
422Med Jesus fram i de bästa åren
423Räds ej bekänna Kristi namn
424Min Gud är en väldig hjälte
425Såsom dagg går ur morgonens sköte
426Herre du som tände
427I tro under himmelens skyar
428Du sagt mig Herre att jag må
429Vår tröghet är så stor o Gud
430Du som gick före oss
431Inte med makt
432Var inte rädd
433Herre du vandrar försoningens väg
434På denna jord vår Herres verk
435De heliga i landet
436Vak upp du första vittnens anda
437Du för vars allmaktsord
438Jesus har grundat ett rike
439Så långt som havets bölja går
440aTillkomme ditt rike
440bTillkomme ditt rike
441aLåt Gud ditt rike hinna
441bLåt Gud ditt rike hinna
442Din rikssak Jesus vara skall
443Låt nya tankar tolka Kristi bud
444Ett Kristusbrev till världen
445Kristus konung stor
446Guds familj är världens största
447Tack gode Gud för allt som finns
448Vår stora vida jord
449Var är den vän
450Himlars rymd sin konung ärar
451Ljud högt du psalm att lova
452Himlen med sin stjärneskrud
453Du är större än mitt hjärta
454Gud har skapat allting
455Tusen stjärnor glimmar
456Hejda du vår väg mot stupet
457Guds värld är en skimrande gåva
458Allt mänskosläktet av ett blod
459I Kristus finns ej öst och väst
460Så i kärlek
461Som människor möts vi på vägen
462Välsignad vår gemenskap är
463Vem är det som kommer på vägen
464Som mannen och kvinnan
465Ett barn som döpts i Jesu namn
466Herre din dag var också lik
467Sänd av himlens sol en strimma
468Som sådden förnimmer
469Helgad vare arbetsdagen
470Nu Herre ge mig av din eld
471Jublande lyfter vi här våra händer
472Vi är tyngda trötta tomma
473O Gud låt ingen lida nöd
474Ni mänskobarn som här i världen
475Vem kallar du din nästa här
476Min mun och tunga o min Gud
477O mänska har du väl rätt betänkt
478Ditt verk är stort
479Kärlek av höjden
480Din kärlek Jesus gräns ej vet
481Ord av evighet
482Ett vänligt ord kan göra under
483Tung och kvalfull vilar hela
484Ett enda om hans väg var visst
485Gud från ditt hus
486Bröd bröd åkrarnas bröd
487Någon skall vaka
488Se en gåvoflod går fram
489När du med en hungrig broder
490Det skall bli skönt att landa
491Jag såg honom redan som barn
492Jag lyfter ögat
493Gud som haver barnen kär
494O Jesus du som är barnens vän
495Gud i mina unga dagar
496Kärlekens Gud vi tackar dig
497Frälsare låt oss unga
498På mina gamla dagar
499Lär mig du skog att vissna glad
500När mina steg blir dröjande
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
Show details for 801-947[</span>]801-947
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi