Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
Hide details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
501När jag är trött
502Den signade dag
503Min Gud och Fader kära
504Ljus av ljus o morgonstjärna
505O du min tröst och salighet
506Din klara sol går åter opp
507Ge mig Gud en lärkas tunga
508I mörker höljs ej jorden mer
509Kväll eller morgon
510Herrens nåd är var morgon ny
511Kom du med mig min Herre Jesus
512På knä inför Gud i Jesu namn
513Morgonens rodnad
514Tack Fader för den dag du gav
515aO Kristus du som ljuset är
515bO Kristus du som ljuset är
516Den ljusa dag förgången är
517Nu vilar folk och länder
518Så går än en dag från vår tid
519Nu är en dag förliden
520När nu till jorden ner
521När allt omkring mig vilar
522Bliv du hos mig
523Till natt det åter lider
524Bred dina vida vingar
525Den dag du gav oss
526Så stilla solen dalar
527Av goda makter skyddade
528Nu sjunker bullret
529aI Jesu namn till bords vi går
529bI Jesu namn till bords vi går
530Glädjens Herre
531Välsigna Herre vad du ger
532Likt vårdagssol i morgonglöd
533Vak upp mitt hjärta
534I denna ljuva sommartid
535Den blomstertid nu kommer
536Världen som nu föds på nytt
537Naturen nu sig kläder
538Din klara sol o Fader vår
539En vänlig grönskas rika dräkt
540Skön är den jord
541De blomster som i marken bor
542Fram skrider året i sin gång
543Se över allt den räcker
544Hur härligt vittnar land och sjö
545Konungars konung din ära och makt
546Bevara Gud vårt fosterland
547Välsigna Gud som makten sänder
548O konungarnas konung Gud
549Signa oss Gud och bevara
550Skänk du oss fred o Herre kär
551Fader förena länge skilda händer
552För att folken måtte helas
553Guds kärlek är som stranden
554Vår Fader och Gud
555Jag vandringsman
556Lik ängens sköna blomma
557O syndare som säker är och trygger
558O Jesus när mitt liv släcks ut
559Att säga världen helt farväl
560Det finns ett hem
561Jag vet mig en sömn i Jesu namn
562En vandringsman är mänskan här
563En dalande dag och en flyktig stund
564Vad är vårt liv
565En dag jag lämnar mitt hem
566Hur mäktig är den sabbat
567Med lust och glädje tänker
568aI himmelen i himmelen
568bI himmelen i himmelen
569Jerusalem du Herrens nya stad
570Eja mitt hjärta
571Liksom vandraren i längtan
572Tänk när en gång
573Vid älvarna i Babylon
574Till det härliga land ovan skyn
575Hur suckar du min själ i banden
576O hur saligt att få vandra
577En liten tid vi vandrar här
578Högt i himlens ljusa boning
579När får jag se dig Frälsare kär
580aJag skall gråtande kasta mig ner
580bJag skall gråtande kasta mig ner
581Det finns en väg till himmelen
582De skall gå till den heliga staden
583Min Frälsare lever
584Jag har ett hem ett ljuvligt hem
585Upp du min själ och sjung
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
Show details for 801-947[</span>]801-947
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi