Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Dölj     Visa alla

Enligt nummer

Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]1-100[</span>]1-100
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]101-200[</span>]101-200
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]201-300[</span>]201-300
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]301-400[</span>]301-400
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]401-500[</span>]401-500
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]501-585[</span>]501-585
Show details for [<span style="font-family:Verdana,Tahoma,Sans;font-size:9pt;font-weight:bold">]734-762[</span>]734-762
Hide details for 801-947[</span>]801-947
801Låt vår kyrka bli ett träd
802Sjung lovsång, alla länder
803Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
804Lovsjung vår Gud för en levande jord
805Kom, lova vår Gud (Cantai ao Senhor)
806Allena Gud i himmelrik
807Glädjen i oss blir till musik
808Helig, helig, helig
809Jubla min själ
810Som gränslösa vidder
811Tänk att livet kostar livet
812Det är gott att tacka Herren
813Sjung till Herrens ära
814Saliga de som bor i ditt hus
815Vi kommer för vår Gud
816Min Jesus, min Herre
817Vi ska jubla högt, vi ska sjunga
818Tack min Gud för öron
819När jag klappar, klappar du med mig
820Omätlige, vars hjärta rymmer världen
821Ett frö behöver inte mycket
822Så kom du då tll sist
823aDu är gränslös
823bDu är gränslös
824Gud, du andas genom allt
825Lätta som lekande fiskar
826Sjung med glädje till Guds ära
827Vi tror på Skaparen, Gud
828O Gud, som skapat vind och hav
829Himlens timmerman
830Du kom från bortom allt vi vet och känner
831Du glädjens ljus
832Kom, vandra genom gatorna
833Som vinden smeker mot min kind
834Se, din konung kommer till dig
835Ett litet barn av Davids hus
836Här kommer en liten lucia
837O kom, o kom, Immanuel
838Det folk som vandrar i mörkret
839Nu i den heliga timman
840Sjung ut i hela världen
841Herdar som på fälten vaktat
842Lilla lammet följer stjärnans glans
843Barn och stjärnor
844Du är Livets träd i världen
845Han gick den svåra vägen
846Kom ihåg dem (Muista niitä)
847Dig vi lovsjunger, ärar
848Vaka med mig
849Kristus är sannerligen uppstånden
850Kristus är uppstånden
851En tidig söndagsmorgon
852Dina händer är fulla av blommor
853Uppstått har Jesus
854Jesus har uppstått
855Vinden känner inga gränser
856När gravljusen brinner
857Ljuset som jag tänder
858Guds Son en gång i morgonglans
859Den dagen kommer
860Längtan fyller varje andetag
861Vi har kommit hit för att höra om Jesus
862Tänk, att du är du
863Herre, förbarma dig
864Halleluja (ortodoxt)
865Halleluja
866Lovad vare du, Herre
867Vi tror på Gud som skapar världen
868Jag tror på en Gud som är helig och varm
869Gud, vår Far i himlen
870Du är helig, du är hel
871Vår Fader, du som är i himlen
872Här ser vi nu Guds lamm
873Brödet är ett, brutet för alla
874Ät mitt bröd
875Nu öppnar vi våra hjärtan
876Tacka Herren, ty han är god
877Halleluja! Ditt lov vi sjunger
878Det sker ett under i världen
879Sov du lilla, sov nu gott
880Tänk att paradiset ligger i ett barns klara blick
881På bröllopsdagen ber vi
882Kärlek och himmel
883Du som ger oss liv och lär oss hoppas
884O, Jesus Krist, förvandla mig
885Lägg i varandras händer fred
886Dona nobis pacem
887Fredens Gud, ge oss kärlek
888På vägarna ute i världen
889Tar vi sten i våra händer
890Du vet väl om att du är värdefull
891Se här bygges Babels torn
892Öppna dina knutna händer
893Det gäller dig och det gäller mig
894Bara den som vandrar nära marken
895Kristna, kom i morgonljuset
896Vi sträcker våra händer fram
897Sänd mig, Gud
898Gud, för dig är allting klart
899Glädjen växer i mitt hjärta
900Jesus, du som älskar oss
901Gud, jag undrar över livet
902Länge har jag försökt
903Se mig när jag knäpper mina händer
904Var du vår längtan
905Mitt liv – en nåd
906Bara i dig har min själ sin ro
907I min Gud har jag funnit styrka
908När det stormar
909Jag har en ängel som följer mig
910Du vänder ditt ansikte till mig
911aNär marken brister
911bNär marken brister
912Herre, hur länge skall jag ropa
913Bär mig över djupen
914Gud, i dina händer
915Du omsluter mig på alla sidor
916Gud, ge mig sinnesro
917Möt mig nu som den jag är
918När vi är tillsammans
919Min själ får vila ut
920Vila i mig
921Tänk att få vakna
922Nu lyser tusen glädjebloss
923När dagen fylls av fågelsång
924Nu lyser våra backar
925Över berg och dal
926Nu stryker isen sin blånande spegel
927Att lovsjunga Guds storhet
928Tack för nattens vila
929Innan natten kommer
930Nu sjunker sol i hav
931När aftonen kommer
932Vi är ett folk på vandring
933Som pilgrimer vi färdas sakta
934Vandra med oss
935Ditt ord är en lykta för min fot
936Herre, jag sätter mitt hopp till dig
937Jag vet att jag lever just nu
938Blott i det öppna
939Glory to the Father
940Vi söker sanningen
941Som solen glöder
942När livet inte blir som vi har tänkt oss
943Tårarna vattnar fattigas jord
944Kvällens tystnad
945Som en flod genom tiden
946Jag är med er alla dagar
947Må din väg gå dig till mötes
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi