Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Nyår 41
Samma melodi: 396, 428
41      O Jesus god ditt namn är stort

Finsk variant (norra Savolax) av tysk medeltida melodi


 
1.
O Jesus god, ditt namn är stort,
vi lovsång till dig höjer,
med hjärtat brinnande i oss
vi djupt för dig oss böjer.
Din frälsarkärlek är så stor
till alla som på jorden bor.
Vi vill dig alltid prisa.

2.
Från evig död du frälste oss,
du bar vår nöd och smärta.
Då du förlät, då väckte du
lovsången i vårt hjärta.
Ditt namn är oss en härlig borg,
där har vi tröst i all vår sorg.
Vem annan kan oss hjälpa?
3.
Långt innan denna sköna jord
i skaparordet blivit,
du Gud, som känner all vår synd,
Jesus åt oss har givit.
Han är Guds klarhets återsken,
en himmelsk kärlek, sann och ren,
kraften förutan like.

4.
Du, Jesus, Herre är och Gud,
du är och blir den störste.
Du är profet och präst och kung,
den siste och den förste.
Ändå du steg i djupet ned,
du som för mina synder led,
du är mitt allt, o Jesus.
 

Johann Caspar Lavatar 1780
Sigurd Norrgård 1982

 

 
Se psalm 40 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi