Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Trettondagen 46
Samma melodi: 198, 261, 467
46      Himlens stjärna fordom ledde

Heinrich Albert 1642


 
1.
Himlens stjärna fordom ledde
Österlandets vise fram,
med sitt klara sken beredde
dem en väg så lyckosam.
De fick möta i stor fröjd
Frälsaren från himlens höjd.

2.
Himlens stjärna ännu lyser
genom världens mörker klar,
där vårt hjärta längtan hyser
att få se Gud uppenbar.
Stjärnan över nattlig jord
är Guds eget sanna ord.

3.
Milde Jesus, led oss trogen
på din goda viljas stig,
gör vår själ för himlen mogen,
till ditt rikes verk oss vig
så att vi på ordets grund
kan stå kvar i ditt förbund.
4.
Hjälp att ordet som hugsvalar
rent förkunnas på vår jord,
borta uti söderns dalar
och allt upp i frusen nord.
Så din goda vilja var
för att frälsa en och var.

5.
Må din sannings ljus, det klara,
över världen spridas ut,
att en tallös mänskoskara
finner frid i dig till slut
och som Österns visa män
ser din väg till himmelen.
 

Elias Lönnrot 1865
Oskar Ahlström 1900
Bearb.

 

 
Se psalm 46 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi