Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Guds treenighet 150
Samma melodi: 157
150      O heliga Treenighet

Gammalkyrklig melodi / Martin Luther 1543


 
1.
O heliga Treenighet,
högt lovad i all evighet,
Gud Fader, Son och Ande god,
bevara mig och styrk mitt mod.

2.
Må Faderns makt mig skydda väl
och Sonens nåd bo i min själ.
Guds Ande, kom och rätt mig lär
att mest av allt ha Jesus kär.
3.
Stå, gode Skapare, mig bi,
min Jesus, gör från synd mig fri,
du tröstare, hos mig förbliv,
av nåd mig dina gåvor giv.

4.
Välsigna och bevara mig,
lys med ditt klara ljus min stig.
Ditt ansikte emot mig vänd,
din nåd och frid från himlen sänd.
 

Martin Behm 1608
Haquin Spegel (?) 1684
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi