Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Gudstjänsten 176
Samma melodi: 2, 448Bibeln.se: Ps. 84
176      Så skön och ljuvlig är

Jakob Regnart 1574


 
1.
Så skön och ljuvlig är
din boning, Herre kär,
ditt tempel och din kyrka.
Där får jag mod och styrka,
får med ditt ord mig mätta,
det eviga och rätta.

2.
Stor längtan själen har
och glad sin tillflykt tar
till dina helga gårdar
där du de dina vårdar.
Där får de rikt sig fröjda,
i dig, o Gud, förnöjda.

3.
Som himlens fåglar får
i jordens ljusa vår
till sina nästen fara
och där i trygghet vara,
så får jag till dig ila
och finna kraft och vila.
4.
Att tjäna dig en dag
långt högre skattar jag
än allt jag här kan vinna.
Vill du mig färdig finna,
din dörr jag gärna vaktar
och annan fröjd ej aktar.

5.
Du är min sol i köld,
i strid är du min sköld.
Du tro i hjärtat tänder,
allt ont ifrån mig vänder.
Din nåd vill du mig giva,
att jag får salig bliva.
 

Haquin Spegel 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 200 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi