Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 215
Samma melodi: 484
215      Säll den som håller Jesus kär

Bartholomäus Gesius 1603


 
1.
Säll den som håller Jesus kär
och i sitt hjärta honom bär,
det finns ej större glädje här
än att få vara där han är.

2.
Han är mot ångerfulla god,
åt de betryckta ger han mod,
han renar oss i dopets flod
och ger oss styrka med sitt blod.

3.
Han är mitt hjärtas högsta fröjd.
I Jesus är min själ förnöjd.
Den som av korsets tyngd är böjd
av Jesus lyfts mot himlens höjd.

4.
O Jesus, du min konung stor,
fast härlig du till himlen for,
du full av nåd hos honom bor
som av allt hjärta på dig tror.

5.
Från himlen kom du till oss ned.
För våra synders skull du led,
att blidka Gud som var oss vred,
och gav åt oss en evig fred.
6.
Din kropp, ditt blod du till vårt stöd
ger i välsignat vin och bröd.
Ditt folk förkunna skall din död
till tidens ände, som du bjöd.

7.
Den som i tro får del av dig
har himmelriket inom sig,
har mitt i frestelser och strid
i dig sin glädje och sin frid.

8.
Ack Jesus, oss beredda gör,
all syndens makt i oss förstör,
vårt hjärta öppna, väck och rör,
att vi dig möter som sig bör.

9.
Ja, nu och alltid hos oss bliv,
allt ont, o Jesus, från oss driv,
och en gång nådigt åt oss giv
en salig död, ett evigt liv.
 

Latinska Jesu dulcis memoria (delar)
Haquin Spegel 1686
Bearb.

 

 
Se psalm 226 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi